Vaasan yliopiston vanha julkaisutietokanta

Julkaisutietokanta sisältää ennen 1.5.2018 ilmestyneet julkaisut. Uusia julkaisuja voit hakea julkaisuarkisto Osuvasta.

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Sivuja: 1 2

Hautamäki, Satu
Kohti vaikuttavaa lääketieteen hajautettua perusopetusta. Monitahoarviointi osaamisen johtamisen välineeksi
Acta Wasaensia 313, (Väitöskirja) Sosiaali- ja terveyshallintotiede 9. (2014) PDF-versio

Isosaari, Ulla
Valta ja tilivelvollisuus terveydenhuollon organisaatioissa: Tarkastelu lähijohtamisen näkökulmasta
Acta Wasaensia 188, (Väitöskirja) Sosiaali- ja terveyshallintotiede 4. (2008) PDF-versio

Kujala, Anne
Esimiesten ammattijohtamisvalmiuksien mittaaminen visuaalisella kehyskertomuksella - murtuuko myytti? Tarkastelussa terveys- ja sosiaaliala
Acta Wasaensia 333, (Väitöskirja) Sosiaali- ja terveyshallintotiede 10. (2015) PDF-versio

Laaksonen, Hannele
Luottamukseen perustuvan voimistavan johtamisen prosessimalli ja työyhteisön hyvinvointi. Mallin testaus sosiaali- ja terveydenhuollon dementiayksiköissä
Acta Wasaensia 187, (Väitöskirja) Sosiaali- ja terveyshallintotiede 3. (2008) PDF-versio

Lindell, Juha
Muutosjohtajuuden pirullinen puoli
Acta Wasaensia 375, (Väitöskirja) Sosiaali- ja terveyshallintotiede. (2017) PDF-versio

Markkula, Marja
Johtaminen, tehokkuus ja työelämän laatu - Organisaatioiden toiminnan kulmakivet
Acta Wasaensia 243, (Väitöskirja) Sosiaali- ja terveyshallintotiede 6. (2011) PDF-versio

Ollila, Seija
Hallinnollinen työnohjaus perusopetuksen ja lukion johtamisessa - Tukea johtamisosaamiselle
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 298, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 7. (2012) PDF-versio

Ollila, Seija & Harri Raisio (toim.)
Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä. Juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotispäivän kunniaksi
Acta Wasaensia 277, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 8. (2013) PDF-versio

Ollila, Seija (toim.)
Tulkkaus terveydenhuollossa : “Lähtökohtana asiakkaan ymmärrys”
Vaasan yliopiston raportteja 2, Vaasan yliopiston raportteja. (2017) PDF-versio

Raisio, Harri
Embracing the wickedness of health care: Essays on reforms, wicked problems and public deliberation
Acta Wasaensia 228, (Väitöskirja) Sosiaali- ja terveyshallintotiede 5. (2010) PDF-versio

Sivuja: 1 2

Palaa takaisin