Vaasan yliopiston vanha julkaisutietokanta

Julkaisutietokanta sisältää ennen 1.5.2018 ilmestyneet julkaisut. Uusia julkaisuja voit hakea julkaisuarkisto Osuvasta.

Aluetiede

Sivuja: 1 2 3 4 5

Alaviitala, Mikael
Vaasan IT- ja mediastrategia
Levón-instituutin tutkimuksia 91. (2001) PDF-versio

Holtti, Tom & Christian Lindedahl
Österbottens balansgång
Levón-instituutin tutkimuksia 110. (2004)

Honkaniemi, Tuomas & Luoto, Ilkka
Paikallisuus ja digitalisaatio – Valokuituverkkojen merkitys maaseutualueiden kehittämisessä
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 210. (2016) PDF-versio

Hunnakko, Pekka & Jarmo Palm
Suurten ikäluokkien eläkeläisten maallemuuttopotentiaali.
Levón-instituutin tutkimuksia 100. (2002) PDF-versio

Katajamäki, Hannu
Aikaansaava alue. Pohjanmaan menestystekijät
Levón-instituutin tutkimuksia 127. (2009) PDF-versio

Katajamäki, Hannu (ed.)
Reflections on the Kvarken Region. Prospects for a cross-border region within the European Union.
Levón-instituutin tutkimuksia 102. (2003)

Katajamäki, Hannu, Kimmo Riusala & Virpi Alanko
Oman alueensa palveluksessa. Kuvauksia, arviointeja ja tulkintoja Levón-instituutin toiminnasta Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla vuosina 2000-2002.
Levón-instituutin tutkimuksia 108. (2003)

Katajamäki, Hannu, Pekka Hunnakko, Petri Kahila,
Vaikea maaseutupolitiikka. Havaintoja maaseutupolitiikan käytännöistä
Levón-instituutin tutkimuksia 90. (2001) PDF-versio

Koivuporras, Titta-Liisa
Ihmiset ja pankki samaa maata? Yhteiskuntavastuun toteutuminen pankkisektorilla
Acta Wasaensia 195, (Väitöskirja) Aluetiede 10. (2008) PDF-versio

Koivusaari, Ulla
Yritykset ja ympäristön kestävä käyttö. 2., uudistettu painos
Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 52, Aluetiede 3. (2001)

Sivuja: 1 2 3 4 5

Palaa takaisin