Vaasan yliopiston vanha julkaisutietokanta

Julkaisutietokanta sisältää ennen 1.5.2018 ilmestyneet julkaisut. Uusia julkaisuja voit hakea julkaisuarkisto Osuvasta.

Hallintotiede

Sivuja: 1 2 3 4 5 6

Hietaniemi-Virtanen, Niina
Onko suomalaisissa kunnissa supistamispolitiikkaa? Kuntien perusopetusmenojen supistamistavoitteet ja niiden toimeenpano valituissa tapauskunnissa 1990-luvulla
Acta Wasaensia 96, (Väitöskirja) Hallintotiede 6. (2002) PDF-versio

Hyyryläinen, Esa
Sopimuksellisuus, talous ja johtaminen: New Public Management sopimusohjauksessa ja julkisten organisaatioiden sopimustenhallinnassa
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 256, Hallintotiede 31. (2004) PDF-versio

Hyyryläinen, Esa
Reformit, hallintopolitiikka ja yhdenmukaistuminen: Vertaileva tutkimus neljän Euroopan valtion 1980- ja 1990-lukujen hallintopoliittisen päätöksenteon yhdenmukaistumisen edellytyksistä
Acta Wasaensia 73, (Väitöskirja) Hallintotiede 5. (1999)

Juppo, Virpi
Muutoksen johtaminen liikelaitostamis- ja yhtiöittämisprosessissa
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 264, Hallintotiede 33. (2005)

Jylhäsaari, Jussi
Johtamisen muutos kuntien perusterveydenhuollon organisaatioissa: Tietoista uudistamista vai realiteetteihin sopeutumista?
Acta Wasaensia 212, (Väitöskirja) Hallintotiede 13. (2009) PDF-versio

Katajamäki, Hannu, Petri Kahila & Telle Lemetyine
Voimakaksikko. Kunnat ja paikalliset toimintaryhmät maaseutupolitiikan tekijöinä.
Levón-instituutin tutkimuksia 120. (2006)

Kauppi, Ulla
Organisaatiokulttuurin ulottuvuudet sosiaalialan organisaatioissa
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 238, Hallintotiede 27. (2001)

Koivisto, Raimo
Sosiaalipalvelujen yhteistoiminnallisuus kunnallisissa strategioissa
Acta Wasaensia 149, (Väitöskirja) Hallintotiede 10. (2005) PDF-versio

Laakkonen, Raijaliisa
Ammattikorkeakoulureformi ja opettajan työn muutos. Opettajien käsityksiä ammattikorkeakoulukokeilun toteuttamisesta Keski-Pohjanmaalla vuosina 1993-1997
Acta Wasaensia 67, (Väitöskirja) Hallintotiede 4. (1999)

Lammi, Katri
Yliopistostrategioiden muotoutuminen. Tarkastelussa kolmen yliopiston yleis- ja kansainvälistymisstrategiat
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 248, Hallintotiede 30. (2003)

Sivuja: 1 2 3 4 5 6

Palaa takaisin