Vaasan yliopiston vanha julkaisutietokanta

Julkaisutietokanta sisältää ennen 1.5.2018 ilmestyneet julkaisut. Uusia julkaisuja voit hakea julkaisuarkisto Osuvasta.

Julkisoikeus

Sivuja: 1 2

Hallberg, Pekka
Puheenvuoro oikeusvaltiosta - Kehityskulkuja Suomessa ja ulkomailla
Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 64, Oikeustiede 5. (2013) PDF-versio

Hautamäki, Veli-Pekka
Tavoitesäännökset hallinnollisessa päätöksenteossa. Tutkimus lainsäädännön asettamien tavoitteiden toteuttamiseen liittyvässä päätöksenteossa tapahtuvasta tulkinnasta ja harkinnasta erityisesti aluepolitiikan puitteissa
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 224, Julkisoikeus 2. (1999)

Helenelund, Jan-Erik
Rätten till boende/bostad ur ett bostadslöshetsperspektiv
Acta Wasaensia 251, (Väitöskirja) Oikeustiede 10. (2011) PDF-versio

Helenelund, Jan-Erik, Ilpo Luoto, Niina Mäntylä & Kristian Siikavirta (toim./red.)
Julkista - yksityistä; millaisissa rakenteissa? Offentligt - privat; i hurudana strukturer? Juhlakirja professori Eija Mäkisen 60-vuotispäiväksi
Acta Wasaensia 265, Oikeustiede 11. (2012) PDF-versio

Herala, Nina
Use of qualitative comparative analysis (QCA) in comparative law. Comparison of the legal regulation of sustainable development in physical planning in Denmark and Finland
Acta Wasaensia 124, Oikeustiede 3. (2004) PDF-versio

Herala, Nina
Toimivallanjako Pohjoismaiden kaavoituksessa. Vertailu kestävän kehityksen ohjauksesta kaavoituslainsäädännöllä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa
Acta Wasaensia 55, (Väitöskirja) Julkisoikeus 1. (1997)

Herala, Nina
Hållbar havsutveckling. Rättsliga ramar för myndigheternas befogenheter att styra mänsklig verksamhet som påverkar havets tillstånd i Kvarkenregionen/Norra kvarken i Bottniska viken (Östersjön)
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 184. (2013) PDF-versio

Hokkanen, Pete
Uskonnonvapaus monikulttuuristuvassa koulussa
Acta Wasaensia 307, (Väitöskirja) Oikeustiede 13. (2014) PDF-versio

Hovi, Jouko
Kansa ja edustaminen. Tutkimus ylimmän valtiollisen vallankäytön normatiivisesta legitiimisyydestä Suomen valtiosäännössä
Acta Wasaensia 82, (Väitöskirja) Oikeustiede 1. (2000)

Husa, Jaakko
Perustuslaki ja julkishallinto. Uusi perustuslaki ja julkista hallintoa koskeva sääntely sekä julkisen vallan käyttämistä ja julkisen tehtävän hoitamista koskevat keskeisperiaatteet
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 236, Oikeustiede 9. (2000)

Sivuja: 1 2

Palaa takaisin