Vaasan yliopiston vanha julkaisutietokanta

Julkaisutietokanta sisältää ennen 1.5.2018 ilmestyneet julkaisut. Uusia julkaisuja voit hakea julkaisuarkisto Osuvasta.

Johtaminen ja organisaatiot

Sivuja: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ahmas, Kristina
Norsunluutornin purkajat – jaettu johtajuus ja kollektiivinen asiantuntijuus museossa
Acta Wasaensia 318, (Väitöskirja) Liiketaloustiede 130. (2014) PDF-versio

Ahokangas, Petri
Internationalisation and resources - an analysis of processes in Nordic SMEs
Acta Wasaensia 64, (Väitöskirja) Liiketaloustiede 24. (1998)

Antila, Elina M.
Essays on the roles of the human resource function and managers in international mergers and acquisitions
Acta Wasaensia 164, (Väitöskirja) Liiketaloustiede 67. (2006)

Berlin, Satu
Innostava, lannistava, helpottava palaute: Alaisten kokemuksia ja näkemyksiä esimiehen ja alaisen välisestä palautevuorovaikutuksesta
Acta Wasaensia 198, (Väitöskirja) Liiketaloustiede 81. (2008) PDF-versio

Berlin, Satu
Työpaikkakiusaamisen kokeminen työuran eri vaiheissa
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 258, Liiketaloustiede 93. (2004)

Erkkilä, Paula
Hetki lyö. Dialogi ja sen syntyminen johtoryhmien kokoustyöskentelyssä
Acta Wasaensia 274, (Väitöskirja) Liiketaloustiede 111. (2012) PDF-versio

Eteläaho, Anu
Kansainvälisen suurtapahtuman johtaminen. Tapaustutkimus yleisurheilun MM2005-kisaprojektin johtamisesta
Acta Wasaensia 213, (Väitöskirja) Liiketaloustiede 90. (2009) PDF-versio

Gahmberg, Henrik & Satu Alapiha
Cross-cultural cooperation: Attitudes and experiences - A survey
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 242, Liiketaloustiede 87. (2002)

Gahmberg, Henrik & Vilma-Lotta Routamaa
The impact of national cultures on cross-cultural teamwork. A qualitative study of teams in two industries
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 231, Liiketaloustiede 84. (1999)

Gallén, Tiina
Personality and strategy. Cognitive styles and strategic decisions of managers and top management teams
Acta Wasaensia 221, (Väitöskirja) Liiketaloustiede 92. (2010) PDF-versio

Sivuja: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Palaa takaisin