Vaasan yliopiston vanha julkaisutietokanta

Julkaisutietokanta sisältää ennen 1.5.2018 ilmestyneet julkaisut. Uusia julkaisuja voit hakea julkaisuarkisto Osuvasta.

Kielitiede

Sivuja: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aaltonen, Sirkku
Gallous stories: Two transplants into Finnish of The Playboy of the Western World
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 173, Kielitiede 21. (1993)

Aikkola, Margaret W.
"I suspect that all writers have some didactic intention. That starts the motor": Didactic aspects in Thornton Wilder's roles as mentor, dramatist, and teacher 1935-1951
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 189, Kielitiede 28. (1994)

Berglund, Raija
Ett barns interaktion på två språk – En studie i språkbal och kodväxling
Acta Wasaensia 190, (Väitöskirja) Kielitiede 37. (2008) PDF-versio

Bergroth, Mari
Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola
Acta Wasaensia 182, (Väitöskirja) Kielitiede 33. (2007) PDF-versio

Bergström, Marina
Individuell andraspråksinlärning hos språkbadselever med skrivsvårigheter
Acta Wasaensia 106, (Väitöskirja) Kielitiede 23. (2002) PDF-versio

Björklund, Siv
Lexikala drag och kontextualisering i språkbadselevers andraspråk
Acta Wasaensia 46, (Väitöskirja) Kielitiede 8. (1996)

Björklund, Siv & Martina Buss (toim./red.)
Kielikylpy: Kasvua ja kehitystä / Språkbad: Samverkan skapar styrka
Levón-instituutin tutkimuksia 113. (2004)

Björklund, Siv, Harry Lönnroth & Nina Pilke (red.)
Svenskan i Finland 13
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 178. (2012) PDF-versio

Björklund, Siv, Karita Mård-Miettinen & Hanna Tu
Kielikylpykirja - Språkbadsboken
Levón-instituutin tutkimuksia 126. (2007) PDF-versio

Björklund, Siv, Merja Koskela & Marianne Nordman
Språk som formar vär(l)den. Festskrift till Christer Laurén på 60-årsdagen
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 241, Kielitiede 40. (2002)

Sivuja: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Palaa takaisin