Väitökset 2019

20.12. Laura Perttola (julkisoikeus) Kynnyksen yli: julkisoikeudellinen tutkimus vanhuspalvelujen saamisen edellytyksistä.
Vastaväittäjä: professori Toomas Kotkas (Itä-Suomen yliopisto)
Kustos: apulaisprofessori Niina Mäntylä
Väitöstiedote: Kuntien asiakaskriteerit kasvattavat kynnystä vanhuspalveluihin

Vastaväittäjä: TT, dosentti Maria Antikainen (Teknologian tutkimuskeskus VTT)
Kustos: professori Arto Rajala.

13.12. Saleem ur Rahman (markkinointi)
Vastaväittäjä: Associate Professor Anssi Tarkiainen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
Kustos: Professori Harri Luomala

12.12. Aappo Kontu (tuotantotalous)
Sustainable Competitive Advantage in the Industrial Service Business
Vastaväittäjät: dosentti Marja Toivonen (Aalto yliopisto) sekä professori Pertti Järventausta (Tampereen yliopisto)
Kustos: professori Jussi Kantola.
Väitöstiedote: Verkkourakointiyhtiöt kannattavuuskriisissä – verkkoyhtiöiden ostovoima on ylivoimaista

12.12. Roger Nylund (johtaminen)
Vastaväittäjä: Professori Anette Hallin (Åbo Akademi)
Kustos: Dosentti, yliopistotutkija Niina Koivunen
Vastaväittäjä: professori Johanna Lammintakanen (Itä-Suomen yliopisto)
Kustos: professori Pirkko Vartiainen

Vastaväittäjä: professori Eero Pätäri (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
Kustos: professori Jussi Nikkinen

11.11. Caner Cuhac (tietoliikennetekniikka)
Vastaväittäjä: Dr. Ali Hazmi (Huawei Oy Finland)
Kustos: professori Mohammed Elmusrati
8.11. Elina Haapamäki (laskentatoimi)
Essays on Financial Reporting and Auditing Regulation
Vastaväittäjä: professori Lili-Anne Kihn (Tampereen yliopisto)
Kustos: professori Teija Laitinen
30.10. Shah Rukh Shakeel (tuotantotalous)
Vastaväittäjä: Professori Dr. Stefan Bojnek (University of Primorska)
Kustos: professori Josu Takala
25.9. Reino Virrankoski (automaatiotekniikka)
Vastaväittäjä: professori, tutkimusjohtaja Hannu Kari (Maanpuolustuskorkeakoulu)
Kustos: dosentti Heikki Koivo.

30.8. Carita Eklund (taloustiede)
Innovation Capabilities, Design and Cutting Edge: Innovative Growth in the 21 Century
Vastaväittäjä: dosentti, VTT Tuomas Takalo (Suomen Pankki)
Kustos: professori Hannu Piekkola.
Väitöstiedote: Muotoilusta vauhtia yrityksen innovointiin

30.8. Kari Lappalainen (julkisjohtaminen)
”Luova hallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa – alueellisten arvoverkkojen uudistumiskykyä edistämässä”
Vastaväittäjä: professori (ma.) Elias Pekkola (Tampereen yliopisto)
Kustos: professori Esa Hyyryläinen.
Väitöstiedote: Sote-palveluiden alueellinen uudistaminen ei onnistu ilman yhteisiä tavoitteita: ”Arvoverkot tarvitsevat luovaa hallintaa”

28.6. Foad Shokrollahi (talousmatematiikka)
”Option Pricing in Fractional Models

Vastaväittäjä: dosentti, TkT Lauri Viitasaari (Helsingin yliopisto)
Kustos: professori Tommi Sottinen.

17.6. Sami Isoniemi (julkisoikeus)
”Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jääminen poliisin lastensuojeluviranomaiselle antaman virka-avun näkökulmasta”

Vastaväittäjät: professori Anssi Keinänen (Itä-Suomen yliopisto) ja apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha (Tampereen yliopisto)
Kustos: HTT, OTM, apulaisprofessori Niina Mäntylä.

14.6. Mats Brandt (sosiaali-ja terveyshallintotiede)
”Valfrihet inom social- och hälsovården. Myndigheters syn på valfrihetens inverkan i Finland och Sverige ur olika strategiska synvinklar”

Vastaväittäjä:
professori Stefan Sjöblom (Helsingin yliopisto)
Kustos: professori Pirkko Vartiainen
Väitös: Valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa nostaisi laatua – kokemuksia Suomesta ja Ruotsista

13.6. Stiina Vistbacka (tuotantotalous)
”Työuran merkitykselliset tapahtumat ja kasvu johtajaksi sairaalaorganisaatiossa” Vastaväittäjät: dosentti Paula Asikainen Tampereen yliopistosta ja tutkijaopettaja Jouni Koivuniemi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.
Kustos: professori Josu Takala
Väitöstiedote: Merkitykselliset työuran tapahtumat tukevat lääkärien ja hoitajien johtajaksi kasvamista

11.6. Leena Kunttu (tuotantotalous)
”Learning practices in long-term university-industry relationships

Vastaväittäjä: dekaani, dosentti, TkT Antti Lönnqvist Tampereen yliopisto)
Kustos: professori Josu Takala.
Väitöstiedote: Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö on yhteinen oppimisprosessi

8.6. Petra Sippola (talousoikeus)
Tavaramerkki liikuntapalvelun tuotteistamisessa – kun jumppa ei ole enää pelkkää jumppaa” Vastaväittäjä professori Petra Sund-Norrgård (Hanken School of Economics)
Kustos: professori Vesa Annola (Vaasan yliopisto)
Väitöstiedote: Kun jumppa ei ole enää pelkkä jumppaa – tavaramerkki edistää liikuntabisnestä

5.6. Balaji Gopalan  (tuotantotalous)
”A Study on Variables, Technology Facilitators and Measures of Value Co-creation for Management

Vastaväittäjä: dosentti Mika Hannula (Turun yliopisto ja Turun Teknologiakampus)
Kustos: dosentti Marja Naaranoja.
Väitöstiedote: Asiakkaasta on tullut yrityksen kekseliäs konsultti – nämä tekijät edistävät arvoa luovaa yhteiskehittämist

2.5. Shaima Abdelmageed  (tietoliikennetekniikka)
”Wrist-based Phonocardiogram Diagnosis Leveraging Machine LearningActa Wasaensia 416. Väitöskirja. Vaasan yliopisto
.
Vastaväittäjä:professori Jyrki Heinämäki (University of Tartu)
Kustos: professori Mohammed Elmusrati (Vaasan yliopisto)

26.4. Afnan Zafar (tuotantotalous)
”The Outsourcing Innovation Paradox: A Company’s Growth Option or a Risk to R&D Capabilities”
Acta Wasaensia 418. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Vastaväittäjä: professori Stefan Trzclienski (Poznan University of Technology)
Kustos: professori Jussi Kantola (Vaasan yliopisto)
Väitöstiedote: Vältä tietovuotoriskit - avoin innovointi tarvitsee säännöt ja luotettavat kumppanit

26.2. Jaakko Sivusuo (tuotantotalous)
Dynamic capabilities – Myth or real deal for sustaining competitive advantage” Acta Wasaensia 414. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
Vastaväittäjä:professori emeritus Jukka Alava (Jyväskylän yliopisto) ja apulaisprofessori Rosmaini Tasmin (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia)
Kustos: professori Josu Takala (Vaasan yliopisto)
Väitöstiedote: Näitä yksilöitä ilmailuteollisuus tarvitsee menestyäkseen: ”Pelkkä kuuliaisuus ja ahkeruus eivät riitä”

22.2. Petteri Puska (markkinointi)
“Organic is the new black: Sending and interpreting reputational signals in the context of organic food choices”
Acta Wasaensia 415. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Vastaväittäjä: professori Tommi Laukkanen (Itä-Suomen yliopisto)
Kustos: professori Harri Luomala (Vaasan yliopisto)
Väitöstiedote: Luomu on uusi musta – maineelliset viestit sinkoilevat luomuruokaa kulutettaessa

Päivitetty 18.12.2019 - Verkkotoimitus
Login