Julkaisut ja tutkimustulokset

Yliopiston tutkijat julkaisevat tutkimuksiaan koti- ja ulkomaisissa tieteellisissä lehdissä, eri kustantajien erillisjulkaisuina sekä yliopiston omissa julkaisusarjoissa. Kaikkiaan noin kaksi kolmasosaa yliopiston tutkijoiden julkaisuista ilmestyy ulkomaisissa lehdissä tai julkaisuissa.

Tutkimus- ja asiantuntijatietokanta

Voit hakea tutkijoiden eri foorumeilla julkaisemia teoksia tutkijakohtaisesti yliopiston tutkimus- ja asiantuntijatietokannasta.

Julkaisuarkisto Osuva

Osuva on Vaasan yliopiston avoin julkaisuarkisto. Osuva sisältää Vaasan yliopiston omat julkaisut, opinnäytteet ja tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteet. Osuvaan sisältyy julkaisujen viitetietoja, tiivistelmiä ja kokotekstejä. Osuva on otettu käyttöön toukokuussa 2018.

Yliopiston omat julkaisut

Vaasan yliopistolla on neljä julkaisusarjaa, Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia, Vaasan yliopiston raportteja sekä Levón-instituutin tutkimuksia -sarja. Voit hakea sarjojen julkaisuja Osuva-julkaisuarkistosta.

 

Kirjaston tietokannat

Tiedekirjasto Tritonian ylläpitämä Vaasan yliopiston Finna-portaali sisältää tiedot kirjaston kokoelmiin sisältyvistä painetuista aineistoista ja Vaasan yliopistolle hankituista e-aineistoista. Finna-portaalista löydät myös linkit väitöskirjojen, pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden kokoteksteihin. Opinnäytteet (pro gradut, diplomityöt ja lisensiaatintyöt) on tallennettu myös Tritonian E-opinnäytteet-tietokantaan PDF-muodossa syksystä 2006 alkaen. Finna-portaalin kautta voi hakea myös Vaasan yliopiston tutkijoiden kansainvälisissä lehdissä julkaisemia artikkeleita Vaasan yliopiston saatavilla olevista tietokannoista.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 14.01.2020 - Verkkotoimitus
Login