Julkaisut ja tutkimustulokset

Yliopiston tutkijat julkaisevat tutkimuksiaan koti- ja ulkomaisissa tieteellisissä lehdissä, eri kustantajien erillisjulkaisuina sekä yliopiston omissa julkaisusarjoissa. Kaikkiaan noin kaksi kolmasosaa yliopiston tutkijoiden julkaisuista ilmestyy ulkomaisissa lehdissä tai julkaisuissa.

Tutkimus- ja asiantuntijatietokanta

Voit hakea tutkijoiden eri foorumeilla julkaisemia teoksia tutkijakohtaisesti yliopiston tutkimus- ja asiantuntijatietokannasta.

Julkaisuarkisto Osuva

Osuva on Vaasan yliopiston avoin julkaisuarkisto. Osuva sisältää Vaasan yliopiston omat julkaisut, opinnäytteet ja tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteet. Osuvaan sisältyy julkaisujen viitetietoja, tiivistelmiä ja kokotekstejä. Osuva on otettu käyttöön toukokuussa 2018.

Yliopiston omat julkaisut julkaisutietokannassa

Vaasan yliopistolla on neljä julkaisusarjaa, Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia, Vaasan yliopiston raportteja sekä Levón-instituutin tutkimuksia -sarja. Niissä olevia julkaisuja voit hakea ja tilata helposti yliopiston julkaisutietokannan kautta. Julkaisutietokanta sisältää yliopiston julkaisut 1.5.2018 asti. Tämän jälkeen julkastut tutkimukset, väitöskirjat ja raportit ovat Osuva-julkaisuarkistossa.

Julkaisemattomat lisensiaatintutkimukset

Martta Ylilauri (2018) Luontoavusteiset hyvinvointipalvelut maaseudun kehittämisessä. Green Care -toiminnan edellytykset Vöyrillä ja Mustasaaressa Aluetiede.

Mats Björkqvist (2017) FPGA-plattform för bildbehandling Automaatiotekniikka.

Mikko Karhu (2016): Utopia- ja dystopiakirjallisuuden klassikkoteokset paikkateoreettisessa tarkastelussa. Aluetiede.

Sanna West (2016). Förståelse genom språklig medvetenhet – Lärarperspektiv på elever med invandrarbakgrund i den finlandssvenska grundskolan. Ruotsin kieli.

Marjo Mäki-Krekola (2014). Organisaatiokulttuurien kohtaaminen kuntien yhdistyessä:
Tarkastelussa Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron kuntaliitos
. Julkisjohtaminen.

Juvenes ja Booky.fi

Vaasan yliopiston  uusimmat julkaisut voit tilata Juvenes-verkkokirjakaupasta. Vanhemmat (ennen syyskuu 2016) julkaisut ovat yliopiston omassa myynnissä. Yliopiston julkaisuja löydät myös verkkokirjakauppa Booky.fi:stä.

Kirjaston tietokannat

Tiedekirjasto Tritonian ylläpitämä Vaasan yliopiston Finna-portaali sisältää tiedot kirjaston kokoelmiin sisältyvistä painetuista aineistoista ja Vaasan yliopistolle hankituista e-aineistoista. Finna-portaalista löydät myös linkit väitöskirjojen, pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden kokoteksteihin. Opinnäytteet (pro gradut, diplomityöt ja lisensiaatintyöt) on tallennettu myös Tritonian E-opinnäytteet-tietokantaan PDF-muodossa syksystä 2006 alkaen. Finna-portaalin kautta voi hakea myös Vaasan yliopiston tutkijoiden kansainvälisissä lehdissä julkaisemia artikkeleita Vaasan yliopiston saatavilla olevista tietokannoista.

Päivitetty 28.12.2018 - Verkkotoimitus
Login