Julkaisut ja tutkimustulokset

Yliopiston tutkijat julkaisevat tutkimuksiaan koti- ja ulkomaisissa tieteellisissä lehdissä, eri kustantajien erillisjulkaisuina sekä yliopiston omissa julkaisusarjoissa. Kaikkiaan noin kaksi kolmasosaa yliopiston tutkijoiden julkaisuista ilmestyy ulkomaisissa lehdissä tai julkaisuissa.

Tutkimus- ja asiantuntijatietokanta

Voit hakea tutkijoiden eri foorumeilla julkaisemia teoksia tutkijakohtaisesti yliopiston tutkimus- ja asiantuntijatietokannasta.

Kirjaston tietokannat

 

Tiedekirjasto Tritonian ylläpitämä Vaasan yliopiston Finna-portaali sisältää tiedot kirjaston kokoelmiin sisältyvistä painetuista aineistoista ja Vaasan yliopistolle hankituista e-aineistoista. Finna-portaalista löydät myös linkit väitöskirjojen, pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden kokoteksteihin. Opinnäytteet (pro gradut, diplomityöt ja lisensiaatintyöt) on tallennettu myös Tritonian E-opinnäytteet-tietokantaan PDF-muodossa syksystä 2006 alkaen. Finna-portaalin kautta voi hakea myös Vaasan yliopiston tutkijoiden kansainvälisissä lehdissä julkaisemia artikkeleita Vaasan yliopiston saatavilla olevista tietokannoista.

Yliopiston omat julkaisut julkaisutietokannassa

Vaasan yliopistolla on neljä julkaisusarjaa, Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia, Vaasan yliopiston raportteja sekä Levón-instituutin tutkimuksia -sarja. Niissä olevia julkaisuja voit hakea ja tilata helposti yliopiston julkaisutietokannan kautta.

Julkaisemattomat lisensiaatintutkimukset

Mats Björkqvist (2017) FPGA-plattform för bildbehandling Automaatiotekniikka.

Mikko Karhu (2016): Utopia- ja dystopiakirjallisuuden klassikkoteokset paikkateoreettisessa tarkastelussa. Aluetiede.

Sanna West (2016). Förståelse genom språklig medvetenhet – Lärarperspektiv på elever med invandrarbakgrund i den finlandssvenska grundskolan. Ruotsin kieli.

Marjo Mäki-Krekola (2014). Organisaatiokulttuurien kohtaaminen kuntien yhdistyessä:
Tarkastelussa Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron kuntaliitos
. Julkisjohtaminen.

Juvenes ja Booky.fi

Vaasan yliopiston  uusimmat julkaisut voit tilata Juvenes-verkkokirjakaupasta. Vanhemmat (ennen syyskuu 2016) julkaisut ovat yliopiston omassa myynnissä. Yliopiston julkaisuja löydät myös verkkokirjakauppa Booky.fi:stä.

Uusimmat julkaisut