Utbildning inom Green Care i Österbotten – Green Care -koulutusta Pohjanmaalla

Julkaistu 02.06.2016.

Pohjanmaalla valmistellaan ensimmäistä ruotsinkielistä Green Care -toiminnan koulutusmoduulia Suomessa. Laajuudeltaan 15 op vastaavan koulutuksen avulla pyritään lisäämään alueellista osaamista luonto- ja maatila-avusteisten menetelmien hyödyntämisessä erilaisissa hyvinvointi- ja kasvatuspalveluissa.

Maksuttomalla täydennyskoulutuksella pyritään vastaamaan työelämän tarpeisiin. Koulutus rakennetaan monialaisesti sekä suunnitellaan hyödyntämään myös sähköisiä verkko-opintojaksoja ja -materiaaleja. Koulutuksen lähijaksoja (n. 10 päivää) järjestetään Vaasan ja Pietarsaaren seudulla helmi–lokakuussa 2017. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama koulutushanke toteutetaan Centria-ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen sekä Vaasan yliopiston/Lévon instituutin yhteistyönä.

Lue lisää osoitteesta www.centria.fi/aura

Yhteyshenkilö: Olli Voutilainen

Green_care_logo1.jpg

Green_care_logo2.jpg
Green_care_logo3.jpg

Takaisin

Päivitetty 21.06.2016 - Verkkotoimitus
Login