TUOHI - Tuoreen energiarangan hankintalogistiikan kehittäminen

Julkaistu 03.05.2017.

Tuoreen energiarankan hankintalogistiikan kehittämishanke on uusia toimintatapoja pilotoiva yhteistyöhanke. Hankkeen tarkoituksena on osoittaa käytännössä kerättävien numeeristen muuttujien avulla tuoreen energiarangan ja kuivan rangan (hakkeen) (metsästä kattilaan) kannattavuus n. 10 MW suuruusluokan kattilapoltossa perinteiseen kuivan energiapuun hankintaan verrattuna.

Tarkoitus on käytännön mittauksin ja aiemman tiedon ja KAKKU-hankkeen tietojen pohjalta kehittää tuoreen hakkeen logistinen ketju, joka on nykyistä tehokkaampi. Tavoitteena on, että metsäenergian tuotannon ja käytön energiatehokkuus, joka on yksi uusiutuvan energian muoto, paranee hankkeen avulla 5-10 %. Hankkeen avulla metaanipäästöt vähenevät puukasoissa. Tarkoituksena on käynnistää muutos metsänomistajien asenteissa tuorepoltto menetelmän hyväksi tietyissä kattilateknologioissa.

Hankkeen toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Kohderyhmä ja hyödynsaajana ovat metsänomistajat, energiaosuuskunnat, metsäenergian hankintaorganisaatiot ja Metsänhoitoyhdistykset joissa on jäseniä yhteensä 33 548 henkilöä. E-P:n alueella toimivat Metsänhoitoyhdistykset ovat: MHY Etelä-Pohjanmaa, Keskipohja, Suomenselkä, Metsäpohjanmaa, Lakeus, Isojoki, Karijoki, Ilmajoki, Kurikka ja Soini. Hanke kohdistuu osaltaan myös maaseudun kuntiin ja kaukolämpölaitoksiin.

Katso video hankkeesta.

Yhteyshenkilö: Ari Haapanen

Takaisin

Päivitetty 23.04.2019 - Verkkotoimitus
Login