Toiminnan mittaaminen

Julkaistu 21.11.2012.

Tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus laatia työpaikalleen mittaristo strategian toteutusta varten tai prosessien mittaamiseen.

 1. Mistä mittaamisessa on kysymys?
  • Mittaamisen monet tavat: prosessimittarit, strategiamittarit, BSC jne.
  • Oikeiden asioiden mittaaminen oikealla tavalla
  • Mittareiden sopiva määrä
 2. Toiminnan tavoitteiden täsmentäminen
  • Strategian täsmennys
  • Prosessien tavoitteiden täsmennys
 3. Mittariston laadinnan aikataulutus ja eteneminen omalla työpaikalla
  • Aikataulutus ja työnjako
  • Mittariston laadinta käytännössä (osallistujille kirjallinen palaute yritys-/organisaatiokohtaisesti)
 4. Mittaamisen hyödyn varmistaminen
  • Mittaamisen käytännöistä sopiminen työpaikalla
  • Hyödyttömien mittareiden välttäminen
  • Mittareiden karsinta

Yhteyshenkilö: Ville Tuomi

Takaisin

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 04.03.2014 - Verkkotoimitus
Login