SGFER

Julkaistu 04.09.2020.

SGFER-hankekokonaisuuden tavoitteina on VEBIC SmartGrid-ympäristön mikroverkkojen tutkimusta, testausta, konseptointia ja niiden kaupallistamisen nopeuttamista tukevan PHIL1- laitteistokokonaisuuden toteuttaminen ja käyttöönotto, PAC-laiteympäristön päivittäminen ja VEBIC SmartGrid-laboratorion palvelukonseptin kehittäminen.

Hankekokonaisuudessa kehitettävä mikroverkkokokonaisuus mahdollistaa älyverkkojen suojalaitteiden ja uusiutuvan energiatuotannon sekä akkuvarastojen tehoelektronisten suuntaaja- ja liityntälaitteiden toimintojen vuorovaikutuksen tutkimuksen niiden yhteensopivuuden ja luotettavan toiminnan kannalta.

SGFER-hankekokonaisuus lisää yhteistyömahdollisuuksia, kehittää osaamista ja yhteiskehittämistä VEBIC SmartGrid-laboratorion ja yritysten kanssa, tehostaa suoraan kohderyhmään kuuluvien yritysten TKI-prosessia ja nopeuttaa uusien tuotteiden kaupallistamista. Hankkeen tuotokset lisäävät VEBIC SmartGrid-laboratorion kiinnostavuutta kansainvälisissä korkeakoulu- ja tutkimuslaboratorioverkostoissa.

 

Älyverkon ja joustavien energiaresurssien tutkimusympäristö (SGFER) + Älyverkon ja joustavien energiaresurssien tutkimusympäristö (SGFER) - investoinnit

Research Environment for Smart Grids and Flexible Energy Resources (SGFER) + investments
Kesto:  01.10.2020-31.05.2022
Rahoittaja: EAKR /Pohjanmaan liitto
Muut rahoittajat: Vaasan yliopisto
Ulkoinen rahoitus: 128 514 + 64 400
Kokonaisbudjetti: 160 643 + 92 000
Vastuuhenkilö: Suvi Karirinne
Hankkeen muut tutkijat: Kimmo Kauhaniemi, Katja Sirviö, Hossein Hafezi, Mazaher Karimi
Hankkeen Yhteyshenkilö: Kimmo Kauhaniemi
Yliopiston tutkimusalustat ja tutkimusryhmät: VEBIC, Älykkäät sähköjärjestelmät
Vastuuorganisaatio: Vaasan yliopisto
Projektikumppanit: Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK
Yhteistyökumppanit: ABB, Arcteq, Danfoss, Schneider Electric ja Vaasan Sähköverkko.

Takaisin

Päivitetty 04.09.2020 - Verkkotoimitus
Login