Praktikum Center

Julkaistu 21.11.2012.

Yliopistoharjoittelun toimintamallin kehittäminen

Seinäjoen yliopistokeskuksessa toteutettiin Praktikum Center - Yliopistoharjoittelun toimintamallin kehittäminen niminen EAKR-hanke vuosien 2011-2013 aikana. Rahoitus saatiin Etelä-Pohjanmaan liitolta. Hanke käynnistyi lokakuussa 2011 Tampereen yliopiston koordinoimana.Yhteishankkeessa muina osatoteuttajina olivat Seinäjoen yliopistokeskuksesta Helsingin ja Vaasan yliopistot.

Hanke tähtäsi yliopisto-opintoihin sisältyvien harjoittelujen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen Seinäjoella ja koko Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Sen tavoitteena oli  kehittää toimintamalli, jonka avulla yliopistojen opiskelijat  ja sen myötä myös alueen omat korkea-asteen opiskelijat löytävät aikaisempaa helpommin  jo opiskeluaikanaan maakunnan työmarkkinat harjoittelujaksoillaan tai opinnäyteyhteistyössä.

Vastaavasti alueen elinkeinoelämälle tarjoutui rekrytointeihin ja osaamisen kehittämiselle pitkäjänteisyyttä tuova ja yhteistyötä kanavoiva väylä yliopistoihin ja tuleviin korkeasti koulutettuihin  asiantuntijaosaajiin.

Takaisin

Päivitetty 07.04.2017 - Verkkotoimitus
Login