Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun

Julkaistu 25.09.2019.

Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun -hankkeessa parannetaan suomalaisten pienten elintarvikeyritysten osaamista brändättyjen, korkean lisäarvon tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Hanke aktivoi ja opastaa yrityksiä brändimarkkinoinnissa, vahvistaa yritysten verkostoja ja pyrkii luomaan uusia toimintamalleja ja antamaan tukea yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Hankkeessa tuotetaan mm. elintarvikebrändien rakentamisen verkkovalmennusmateriaalia, järjestetään yrityksille suunnattuja tilaisuuksia sekä rakennetaan asiantuntija- ja mentorverkosto kansainvälistymisen edistämiseksi ja asiakaslähtöisen markkinoinnin kehittämiseksi.

Hanke rakentaa ja vahvistaa yhteistyötä Vaasan yliopiston ja alueen elintarvikeyritysten välillä sekä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua yritysten markkinoinnin kehittämiseen opinnäytetöiden kautta.

Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun

Hankkeen pääkoordinaattori: Projektipäällikkö Elina Huhta Seinäjoen AMK Ruoka-yksikkö
Hankkeesta vastaava henkilö Vaasan yliopistossa:
Yliopistotutkija Hanna Leipämaa-Leskinen
Hankkeen kesto:
1.1.2019–31.12.2020
Päärahoittaja: Pohjanmaan ELY-Keskus / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Hankkeen kokonaisbudjetti:
207 568 €
Yhteyshenkilöt:
Yliopistotutkija Hanna Leipämaa-Leskinen ja tutkimusavustaja Nina Alén
Hankkeen verkkosivut:
https://elintarvikekasvu.viexpo.fi/
Hankekumppanit:
Viexpo, Profict Partners Oy , Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan Yliopisto.
Yhteistyökumppanit:
mm. Team Finland alueverkosto, Food From Finland, Markkinointitoimisto Buorre sekä useita asiantuntijoita elintarvikkeiden, kaupan, viennin ja yrittämisen alalta.

vaasa yo logo H.jpgmaaseutu logo H.jpgseamk logo H.jpgyritykset kasvuun logo H.tifviexpo logo H.pngely logo H.jpgprofict logo H.jpg

Takaisin

Päivitetty 25.09.2019 - Verkkotoimitus
Login