Luonnostaan nouseva Pohjanmaa – Livskraft från den Österbottniska naturen

Julkaistu 02.06.2016.

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla vuosina 2016–2019 toteutettavan Green Care- ja Farm education -kehittämishankkeen tavoitteina ovat eri toimijoiden tietoisuuden lisääminen luonto- ja maatila-avusteisista hyvinvointipalveluista, paikallisten esimerkkien lisääminen, alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen sekä uusien kontaktipintojen rakentaminen asiakkaiden ja palveluntarjoajien välille.

Hankkeessa kehitetään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia palvelumalleja sekä tuotetaan toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä tukeva virtuaalinen työkalupakki. Pilotointien rinnalla kehitettävän Merenkurkun Blue Care -konseptin kautta luodaan uusia saaristoalueen ainutlaatuiseen luontoon, kulttuuriin, osaamiseen sekä asiakkaiden tarpeisiin perustuvia hyvinvointipalveluja, jotka hyödyntävät erityisesti vesiympäristöjä. Hankkeen tutkimusosiossa tutkitaan Green Care -toiminnan edellytyksiä muuttuvassa sote-rakenteessa. Kaikki hankkeen osiot toteutetaan kaksikielisinä.

Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseuturahastosta rahoittaman hankkeen toteutuksesta vastaa Luonnonvarakeskus yhteistyössä Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Centria ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta rahoittaa Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020. EU:n osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta on 42 %.

Yhteyshenkilö: Olli Voutilainen

 

Nouseva_Pohjanmaa_logo1.jpg

Nouseva_Pohjanmaa_logo2.jpg

Nouseva_Pohjanmaa_logo3.jpg

Takaisin

Päivitetty 21.06.2016 - Verkkotoimitus
Login