Luonnollista tukea elämään - Naturligt stöd för livet

Julkaistu 19.03.2018.

greencare.jpg

Hankkeen tavoitteet ja toiminta pähkinänkuoressa

  • Uusien luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien Green Care -palvelumallien kehittäminen Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle
  • Paikallisten esimerkkien ja kokemuspohjaisen osaamisen lisääminen
  • Yhteistyön vahvistaminen asiakkaiden ja palveluntarjoajien välillä
  • Green Care -toiminnan vaikuttavuuden dokumentoiminen

Green Care -palvelumalleja kehitetään työpajoissa, jotka toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä (metsäalueet, vesistöt ja saaristo, hevostallit, puutarhat, maatilat, palveluyksiköt) tiiviissä yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja useiden eri asiakastahojen kanssa. Parhaimmat toimintamallit julkaistaan yleisesti hyödynnettävinä palvelumalleina.

Hankkeen toteuttaa Vaasan yliopiston Levón-instituutti yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Hanketta rahoittavat Leader-ryhmät Aktion Österbotten, YHYRES-kehittämisyhdistys ja Pirityiset sekä Keskitien Tukisäätiö.

Hanke toteutetaan ajalla: 12/2017 – 11/2020

Hankkeen uutiskirjeet – Projektets nyhetsbrev

LuoNa uutiskirje 1_2018

LuoNa uutiskirje 2_2018

LuoNa uutiskirje 3_2019

LuoNa uutiskirje 4_2019

LuoNa nyhetsbrev 1_2018

LuoNa nyhetsbrev 2_2018

LuoNa nyhetsbrev 3_2019

LuoNa nyhetsbrev 4_2019

 

Yhteyshenkilöt:

Martta Ylilauri

Olli Voutilainen

Hankkeen Facebook-sivu

green-care2.png

Takaisin

Päivitetty 24.03.2020 - Verkkotoimitus
Login