Ix3 – Älykäs kansainvälinen teollisuus

Julkaistu 10.03.2020.

Ix3-hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakoulutuksen tarjontaa ja laatua teollisten mikro- ja pk-yrityksien digitalisaatioon perustuvassa rakennemuutoksessa.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan koulutusohjelma älykkäiden teollisuusratkaisujen kehittämiseen ja kansainvälistämiseen mikro- ja pk-yrityksissä. Koulutusohjelma perustuu yhteisoppimiseen, yhdessä tekemiseen ja yhteiskehittämiseen. Yhteisoppimiseen osallistuu monialainen tutkimusryhmä, teollisuus- ja ICT-alojen mikro- ja pk-yrityksiä. Koulutusohjelma pilotoidaan kolmen teollisuusyrityksen kanssa, joiden kanssa toteutetaan yhteisoppimisprojektit.

Projektin tuloksena syntyy yhteisoppimisen ja -kehittämisen malli, oppimisalusta, oppimismateriaalia ja koulutusohjelma älykkäiden teollisuusratkaisujen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Hankkeessa uudistetaan VAMKin ja Vaasan yliopiston koulutustarjontaa, sen laatua ja osuvuutta vastaamaan paremmin nykypäivän ja tulevaisuuden vaatimuksia.

Ix3-projektia toteuttavat Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA sekä Vaasan yliopiston Strategic Business Development tutkimusryhmä ja Digital Economy tutkimusalusta

 

Projektista vastaavat henkilöt Vaasan yliopistossa: Mikko Ranta (DE) / Marko Kohtamäki (SBD)
Projektin kesto:
01.01.2020 – 30.06.2022
Rahoittaja:
Euroopan unionin sosiaalirahasto
Ulkoinen rahoitus (euroa):
255 000e
Tutkimusryhmä:
Digital Economy ja Strategic Business Development
Yhteyshenkilöt:
Mikko Ranta (DE) / Marko Kohtamäki (SBD)
Tutkimuskumppanit:
Muova (VAMK)
Yhteistyökumppanit:
Kolme Pohjanmaan alueen pk-yritystä
Projektin kotisivu:
Ix3

Takaisin

Päivitetty 10.03.2020 - Verkkotoimitus
Login