InnoDigi-driven inter-organizational network solutions

Julkaistu 04.02.2020.

DigiInno

InnoDigi -hankkeessa tutkitaan, miten pienet ja keskikokoiset yritykset (pk-yritykset) voivat toimia älykkäämmin ja yritteliäämmin innovatiivisen yhteistyön ja kilpailuasetelmallisen yhteistoiminnan (engl. coopetition) lisäämiseksi.

Projektin tavoitteena on kehittää uuden sukupolven alueellista innovaatioekosysteemiä. Sen tunnuspiirteitä ovat  kilpailun rinnalla yhteistoiminta, jaetut resurssit ja vuorovaikutus, jotka auttavat suomalaisia pk-yrityksiä niitä kehittämään innovaatiokyvykkyyksiään, digitaalista transformaatiotaan ja kansainvälistymistään.

Projekti toteutetaan Innovaatiot ja yrittäjyys InnoLab -tutkimusalustan sekä yrityssektorin yhteistyökumppaneiden –pk-yritysten ja sidosryhmien– yhteistyönä.

Projektin johtaja Vaasan yliopistossa: Mari K. Niemi and Khuram Shahzad

Projektin kesto: 2020-2022

Rahoittaja: Liikesivistysrahasto

Ulkoinen rahoitus (euroa): 50 000 €

Tutkimusryhmä: InnoLab, Antti Mäenpää ja Heidi Kuusniemi

Yhteistyökumppanit: Black Label Bytes, Bitcomp, Merinova, Platonic Partnership Oy, Vaasan Yrittäjät

Yhteyshenkilö: Mari K. Niemi

Logo liikesivrah.jpgPartners logos digiinno.png

Takaisin

Päivitetty 04.02.2020 - Verkkotoimitus
Login