Ilmassa ristivetoa – löytyykö yhteinen ymmärrys

Julkaistu 13.09.2019.

Tutkimus kansalaisten ja vaikuttajien ilmastonmuutosta koskevista käsityksistä.

Hankkeessa tutkitaan suuryritysten johtajien, poliittisten päättäjien ja kansalaisten ilmastonmuutosta koskevia asenteita, motivaatiotekijöitä ja tiedontasoa sekä ihmisten sisäisiä ja keskinäisiä asenneristiriitoja.

Mistä suuryrityksissä, politiikassa ja kansalaisten tasolla innostutaan, mikä jarruttaa tekoja? Onko ristiriitojen lisäksi yhteistä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta? Laajojen kyselytutkimusten ja kohdennettujen haastatteluiden lisäksi hankkeessa on vahva yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen elementti.

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on löytää yhteistä ymmärrystä ja lisätä luottamusta tehokkaan ilmastopolitiikan perustaksi.

Hankkeen monialaisessa, rajat ylittävässä konsortiossa ovat mukana Energiateollisuus ry, e2 Tutkimus, Innovaatiot ja yrittäjyys InnoLab (Vaasan yliopisto), maa- ja metsätalousministeriö, MTK ry, STTK ry, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Vuoden kestävän hankkeen kokonaisbudjetti on 250 000 euroa. Konsortion jäsenet vastaavat yhdessä hankkeen rahoituksesta.

Tutkimusta johtavat yhdessä Karina Jutila (e2 Tutkimus, Helsinki) ja Mari K. Niemi (InnoLab, Vaasa). Vaasan yliopistosta tutkijatiimissä ovat mukana projektitutkija Annu Perälä ja filosofian professori Tommi Lehtonen, ja e2 Tutkimuksesta tutkijat, valtiotieteen tohtorit Ville Pitkänen ja Jussi Westinen sekä tutkimuskoordinaattori Aino Heikkilä.

Hankkeen nimi: Ilmassa ristivetoa
Hankkeen kesto:
Budjetti:
250 000 euroa, josta konsortion jäsenet vastaavat yhdessä.
Hankkeen johtajat: e2 Tutkimus ja Vaasan yliopiston InnoLab-tutkimusalusta
Hankekumppanit:
Energiateollisuus ry, e2 Tutkimus, Innovaatiot ja yrittäjyys InnoLab (Vaasan yliopisto), Kuntaliitto, maa- ja metsätalousministeriö, MTK ry, STTK ry, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.
Hankkeen yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa:
Mari K. Niemi, p. 029 449 8510
Hankkeen yhteyshenkilö e2 Tutkimuksessa:
Karina Jutila, p. 050 5515 361

Hanke sosiaalisessa mediassa:

Hankkeen tiedotteita:

______________________________________________________________________________________________

Capture.PNG

Takaisin

Päivitetty 14.01.2020 - Verkkotoimitus
Login