Hajautetun energiantuotannon liiketoimintamahdollisuudet erityyppisillä maaseutualueilla

Julkaistu 23.04.2014.

Hankkeessa selvitettiin, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia Suomen erityyppisillä maaseutualueilla ja niiden yrityksillä on paikallisen hajautetun energiantuotannon arvoketjussa. Hankkeessa tarkemman tarkastelun kohteena on joukko Suomen erityyppisiä maaseutukuntia ja niiden energia-alan yrityksiä.

Hankkeen toteutti Vaasan yliopiston Levón-instituutti. Hanketta rahoitti maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) lausunnon perusteella maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera).

Lataa tutkimustulokset alla olevien linkkien kautta:

Hajautetun energiantuotannon mahdollisuudet

Kehittämissuositukset

Maaseutualueiden ja niiden yrityksien mahdollisuudet paikallisen hajautetun energiantuotannon liiketoimintaan -lehtiartikkeli

Yhteyshenkilö: Olli Voutilainen

Takaisin

Päivitetty 12.10.2016 - Verkkotoimitus
Login