FLEXIMAR, Novel marketplace for energy flexibility

Julkaistu 28.08.2019.

Tutkimushankkeen tavoitteena on mahdollistaa teholtaan pienempien, hajautettujen ja joustavien energiaresurssien eli joustoresurssien laajamittainen hyödyntäminen tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmissä.

Joustoresursseja voivat olla mm. tuotantoyksiköt, energiavarastot, ohjattava kulutus, sähköautojen lataus ja liityntäjohdot. Joustoresursseja aktiivisesti ja älykkäästi hyödyntämällä on mahdollista parantaa merkittävästi sähköverkkojen kokonaistehokkuutta ja luotettavuutta sekä maksimoida uusiutuvien energialähteiden integrointi. Älykäs ja optimaalinen sähköenergiajärjestelmän käyttö ja käytönsuunnittelu on tulevaisuudessa myös voimakkaasti riippuvainen sovellettavista liiketoiminta- ja markkinamalleista. Joustoresurssien, uuden teknologian ja erilaisten joustoresurssiennusteiden aktiiviseen hyödyntämiseen perustuvat uudet käyttö- ja suunnitteluperiaatteet edellyttävät myös yhteensopivien, joustoresurssien hyödyntämistä sekä asiakasnäkökulman huomioimista tukevien uusien liiketoimintamallien, regulaation, markkina-, tariffi- ja verorakenteiden tutkimusta ja kehittämistä. Tutkimushankkeessa kehitetään jakeluverkkoon liitettyjen joustoresurssien hyödyntämistä tukevia uusia hallinta-/ohjausperiaatteita, liiketoiminta- ja markkinamalleja sekä edesautetaan tulevaisuudessa tarvittavan reaaliaikaisen paikallisten joustoresurssien markkinapaikan kehittämistä mm. uusia teknologioita (esim. lohkoketjuja) hyödyntämällä. Tutkimushankkeen rinnalla toteutetaan yritysten rinnakkaisprojekteja, joissa teknologiatoimittajat ja muut toimijat kehittävät uusia ratkaisuja sekä liiketoimintakonsepteja joustoresurssien hyödyntämiseen nopeasti kasvaville globaaleille markkinoille.

Projekti: FLEXIMAR, Novel marketplace for energy flexibility
Projektin johtaja ja/tai projektin koordinaattori tai projektista vastaava henkilö Vaasan yliopistossa:
Professori Hannu Laaksonen
Projektin kesto:
1.4.2019- 31.12.2020
Päärahoittaja:
Business Finland
Ulkoinen rahoitus:
348.500 euroa (Business Finland) + 25.000 euroa (Vaasan Sähkö, Wapice, Granlund)
Hankkeen kokonaisbudjetti:
497.872 euroa (Vaasan yliopiston kokonaisbudjetti), noin 4 M€ koko hanke sis. VTT:n tutkimushankkeen sekä yritysten rinnakkaishankkeet

Yhteyshenkilöt: Hannu Laaksonen, Arto Rajala, Rodrigo Rabetino
Tutkimuskumppanit:
VTT (Klaus Känsälä)
Yhteistyökumppanit:
Empower, Vaasan Sähkö, Wapice, Granlund, VEO, Comsel, Fingrid, F-Secure, Sympower, S-Voima, Ramboll, Purso

Takaisin

Päivitetty 28.08.2019 - Verkkotoimitus
Login