FAIR – FINDING INNOVATIONS TO ACCELERATE IMPLEMENTATION OF ELECTRIC REGIONAL AVIATION

Julkaistu 10.06.2020.

FAIR.png

Tavoitteena on luoda synergiaa muiden sähkölentohankkeiden kanssa ja tällä tavoin yhdessä kartuttaa tietämystä sähkölentojen mahdollisuuksista sekä myös nopeuttaa alueellisten sähkölentojen käyttöönottoa ja käynnistää niihin liittyviä valtionrajat ylittäviä innovaatioprosesseja.

Hanke sisältää kolme erilaista toimintakokonaisuutta;
Ensimmäiseksi toteutetaan markkina-analyysi ja kuvaus alueellisista vaikutuksista.
Toiseksi kootaan suuntaviivat toimenpiteistä, jotka alueella on toteutettava sähkölentojen varhaisen käyttöönoton tukemiseksi. Tähän sisältyy myös ehdotukset erilaisista rahoitusmalleista.
Lopuksi innovaatioprosessissa kehitetään uusia palveluja, tuotteita ja liiketoimintamalleja, joiden tavoitteena on sähkölentoteknologian arvon lisääminen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Hankkeen nimi: FAIR

Hankkeen sivut: Kvarkenrådet FAIR

Projektin vetäjä: Merenkurkun neuvosto

Projektin vastuullinen johtaja Vaasan yliopistolla: Helka Kalliomäki

Hankkeen kesto: 1.5.2020-30.6.2022

Tutkimusryhmät: Innolab ja johtamisen yksikkö; Aluetiede

Hankkeet muut tutkijat: Antti Mäenpää

Ulkoinen rahoitus (Vaasan yliopiston osuus hankkeesta): 62 640€ (josta omarahoitus 10 000€)

Hankkeen kokonaisbudjetti: 1 087 500 €

Rahoittaja: Interreg Botnia-Atlantica

Intrerreg-BA-FI-RGB.jpg

Takaisin

Päivitetty 03.07.2020 - Verkkotoimitus
Login