Esimiesvalmennus

Julkaistu 11.09.2014.

Esimiehen rooli on haastavassa kentässä ylemmän johdon ja alaisten välissä. Oman roolin ja mahdollisuuksien ymmärtäminen työyhteisössä tuo lisää voimavaroja esimiestyöhön. Esimiesvalmennus tarjoaa valmiuksia niin esimiehenä kasvamiseen kuin työyhteisön ja itsensä kehittämiseen. Koulutus vahvistaa erilaisten ihmisten johtamista ja tilanteiden ratkaisemista. Onnistunut johtaminen lisää tuottavuutta, innovaatioita, parantaa työhyvinvointia, vähentää stressiä sekä luo organisaatiolle menestystekijöitä. Käytännönläheinen, uusinta tietoa sisältävä koulutus soveltuu yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijoille ja esimiehinä toimiville.

Koulutus on suunnattu käytännön esimiestehtävissä toimiville, kuten esim. asiantuntijatehtävissä toimiville tai työnjohtajille, jaosto-, osasto- ja yksikön­päälliköille.

Ohjelma antaa osallistujille uusinta tietoa ja käytännön työvälineitä omaan esimiestyöhön ja valmiuksia oman tiimin, yksikön tai organisaation johtamiseen ja kehittämiseen.

Esite

Lisätietoja: Maijastina Jokitalo

Takaisin

Päivitetty 05.10.2017 - Verkkotoimitus
Login