Energiaomavarainen seutu

Julkaistu 28.09.2016.

Hankkeen tarkoitus on kehittää kestävää energiahuoltoa, eli energian kulutuksen minimointia ja energian tuotantoa oman alueen käytettävissä olevilla uusiutuvilla energianlähteillä.

Hanke kehittää yleistettävää toimintamallia hajautetun energiastrategian systeemille ja alueelliselle energiaomavaraisuudelle. Hankkeessa ovat kohdealueina Sodankylä ja Tervola sekä Vaasa, Kruunupyy ja Perho. Työssä hahmotellaan kohteille pitkän tähtäyksen visio, josta nyt toteutetaan ensimmäinen osa: konkreettinen toimenpideohjelma ja houkutteleva toimintaympäristö yrityksille.

Ohjelma perustuu kohteiden ominaispiirteisiin, energiataseisiin ja omiin prioriteetteihin. Alueilla pyritään löytämään välittömästi toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Energiaomavaraisuus omilla uusiutuvilla energianlähteillä voidaan toteuttaa nykyisin markkinoilla olevilla ratkaisuilla. Kuitenkin järjestelmän kaikki osa-alueet vaativat monipuolista kehittämistä ja sitouttamista - tavallisesta kuluttajasta energian tuottajiin ja jakeluun sekä säädöksistä alueiden omaan tahtotilaan. Kohteiden ominaispiirteistä riippuen ratkaisut voivat olla erilaisia. Tavoitteena on tuottaa kohteiden kaikki energia, myös liikennepoltto aineet, oman alueen uusiutuvilla energianlähteillä, minkä lisäksi energiaa voidaan myydä myös alueen ulkopuolelle.

Hanke liittyy valtakunnallisen koordinaatiohankkeen teemaan energiatehokkuus.

Yhteyshenkilö: Ari Haapanen

Vipuvoimaa.png

Takaisin

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 12.10.2016 - Verkkotoimitus
Login