Hankkeet: kategoria "Viestintätieteet"

Kategoriat:

3.jpg

Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut

Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut on Etelä-Pohjanmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-rahoitusta saanut Vaasan yliopiston koordinoima hanke.

23.jpg

Sujuva sijoittajaviestintä (2015-2016), Vaasan Aktia-säätiö

Hankkeen tarkoituksena on hahmottaa suomen- ja ruotsinkielisen sijoittajaviestinnän roolia suomalaisyritysten sijoittajaviestinnän kokonaisuudessa.

13.jpg

Parvi3 – Nopean verkottumisen ekologia/viestintä (2013–2014), Tekes

Hankkeen tavoitteena on selvittää verkostomaisen liiketoiminnan ja yritysten välisen nopean verkottumisen viestinnällisiä haasteita. Hanke nostaa esiin verkostomaisen liiketoiminnan periaatteita ja hyviä käytäntöjä.