Hankkeet: kategoria "Tekniikka"

Kategoriat:

23.jpg

Capacity-building for Sino-Finnish Research Centre for Science, Technology and Innovation

Vaasan yliopisto ja Kiinan Tiedeakatemian Strategian ja Kehityksen Instituutti (Chinese Academy of Science – Institute of Strategy and Development) perustivat Suomi-Kiina TTI keskuksen elokuussa 2017.

1.jpg

Logistiset järjestelmät

EPANET Logistiikan tutkimusprofessuurihanke 1.1.2019–31.12.2023

2.jpg

FUSE

FUSE projektissa (Future Smart Energy) tutkitaan ja kehitetään kehittyneitä tekoälyyn ja hierarkkiseen tietoliikennearkkitehtuuriin perustuvia menetelmiä liittyen älykkäiden sähköverkkojen käyttöön ja valvontaan.

12.jpg

BID4E: Business and Innovation Development for Enterprises

Monella valmistavan teollisuuden pk-yrityksellä Botnia-Atlantica-alueella on rajalliset valmiudet, työkalut ja verkostot kansainvälistää liiketoimintaansa. BID4E-hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten välisiä verkostoja mm. järjestämällä työpajoja, joissa suomalaiset ja ruotsalaiset yritykset kohtaavat. Hanke käynnistyi tammikuussa 2019.

19.jpg

SG Platform - Uusien teknologioiden hyödyntäminen sähköverkkojen suojauksessa ja ohjauksessa

Hankkeen päätavoitteena on valmistella T&K-hankekokonaisuus, joka kehittää uusia ratkaisuja sähköverkkojen luotettavuuden, joustavuuden ja taloudellisuuden parantamiseen sekä helpottaa uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä hyödyntämällä energiavarastoja, Big Dataa ja analytiikkaa, IoT:tä ja 5G-tietoliikennettä. Tutkimuksessa kehitetään myös liiketoimintamalleja, koska uudet ratkaisut voivat synnyttää uutta liiketoimintaa tai muuttaa olemassa olevan merkittävän...

24.jpg

Cornerstones for VEBIC Innovation Platform

Cornerstones for VEBIC Innovation Platform (VIP)’-hanke keskittyy nimensä mukaisesti VEBICin uuden, avoimen innovaatioalustan perustan luomiseen. Innovaatioalusta on suunniteltu rakentuvaksi neljän peruspilarin (cornerstones) varaan. Näitä tukijalkoja ovat 1) kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö (knowledge dimension of innovation platform), 2) strateginen yhteistyö pk-yritysverkostojen kanssa (commercial dimension of innovation platform), 3) laaja- alainen...

thumbnail_noice2.png

noICE

noICE on Botnia-Atlantica-ohjelman rahoitettama hanke, jonka tarkoituksena on muodostaa Pohjoismainen osaamiskeskus ilmakehässä tapahtuvien jäätymisilmiöiden aiheuttaman jään kertymisen vaikutuksista rakenteisiin, erityisesti Botnia-Atlantica alueella.

14.jpg

SESP

SESP – Smart Energy Systems Research Platform on AIKO-ohjelman hanke, joka liittyy valtion ja Vaasan seudun välisen kasvusopimuksen teemaan digitalisaatio & innovaatioympäristö. Hankkeen päätoteuttaja on Vaasan yliopisto ja sen osatoteuttaja on Svenska handelshögskolanin (Hanken) Vaasan yksikkö.