Hankkeet: kategoria "Levón-instituutti"

Kategoriat:

22.jpg

Merisorsa

Hankkeessa halutaan saada lisätietoa ja etsiä syitä merellä Merenkurkun saaristossa pesivien saaristolintujen pesimäkantojen alamäkeen liittyvistä tekijöistä.

4.jpg

MoveIT – Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030

Hanke luo Vaasan seudulle edellytyksiä kohdata Suomessa parhaillaan meneillään oleva henkilöliikenteen muutos. Liikennepalvelulain ensimmäinen vaihe tuli voimaan 2018. Lakimuutoksien on suunniteltu muuttavan näkemyksen joukkoliikenteestä siten, että käsite korvataan vaiheittain liikennepalveluilla ja matkaketjuilla. Laki ottaa huomioon ihmisten kestävän ja varman paikasta toiseen siirtymisen, taajamien ja harvaan asuttujen alueiden tarpeet sekä digitalisaation tuomien palveluiden...

5.jpg

Nordic NaBS: New Nordic Nature Based Service Models

NaBS-hankkeen päätavoitteena on pohjoisen luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien ja kulttuuriolosuhteisiin soveltuvien liiketoiminta- ja palvelumallien kehittäminen.

17.jpg

Nordic Nature Health Hub

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat, ja niitä paremmin hyödyntämällä saadaan uutta liiketoimintaa eri alueille. Luonnon- ja kulttuuriympäristöjen saavutettavuutta tulee parantaa nykyistä laajemmalle käyttäjäkunnalle. Hankkeen tavoitteena on tuottaa luontoyrittäjille tutkittua tietoa ja uusia työkaluja, kuten sovelluksia, koulutusta ja käsikirjoja kestävän ja houkuttelevan luonto-, terveys- ja hyvinvointiyrittämisen tueksi.

4.jpg

Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta

Hankkeen tavoitteena on selvittää pilottikunnissa; Sallassa, Posiolla ja Sodankylässä – uusia tapoja toimia, jotta biokaasulaitosinvestoinnista tulisi alkuvaiheessa taloudellisesti kestävä. Hankkeessa pyritään saamaan alueelle biokaasun tuotantoa, jakelua ja käyttöä etenkin liikenteen polttoaineena. Hankkeen toteutuksesta vastaa Vaasan yliopisto, Sodankylän kunta ja ProAgria Lappi.

17.jpg

Tulevaisuuden kestävä autoilu Vaasan seudulla

Hankkeen tarkoituksena on edistää ympäristön ja terveyden kannalta kestävää autoilua Vaasan seudulla selvittämällä, millaisia toimintamalleja, toimenpiteitä ja viestintää tarvitaan, jotta kunnilla, yrityksillä ja kuluttajilla olisi mahdollisuus ja he myös ottaisivat käyttöön biokaasu-, bioetanoli- tai sähköautoja tai siirtyisivät hyödyntämään autojen yhteiskäyttökonsepteja.