Hankkeet: kategoria "Kauppatieteet"

Kategoriat:

6.jpg

Logistiset järjestelmät

EPANET Logistiikan tutkimusprofessuurihanke 1.1.2019–31.12.2023

6.jpg

Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut

Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut on Etelä-Pohjanmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-rahoitusta saanut Vaasan yliopiston koordinoima hanke.

17.jpg

Vaasa IB (International Business) -konferenssi ja kansainvälinen tohtoritutoriaali

Tutkimusryhmän toimintaan liittyy kiinteästi 1990-luvun puolivälistä lähtien joka toinen vuosi elokuussa organisoitu Vaasa IB -konferenssi sekä kansainvälinen tohtoritutoriaali. Konferenssin keskeisiä teema-alueita ovat pk-yritysten kansainvälistymiseen, kansainvälistymisstrategioihin sekä kansainvälistymisessä menestymiseen liittyvät kysymykset, yritysten ulkomaisten yritysostojen ja kansainvälisiin yhteisyritysten suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan sekä toiminnassa...

22.jpg

Kulttuurilliset arvot, mainonnan apellit ja mainonnan tehokkuus (CULTVAL)

Hankkeen tavoitteena on analysoida kulttuurillisten arvojen, mainonnan apellien ja mainonnan tehokkuuden välisiä yhteyksiä ottaen keskeisesti huomioon mainonnan kohteena olleet tuotteet ja/tai palvelut sekä mainostaneet yritykset (kotimaisia vs. ulkomaisia/monikansallisia yrityksiä).

5.jpg

Kansainvälisen toimintaympäristön vaikutus yritysten investointistrategioihin ja investoinneissa menestymiseen (DISTANCE)

Hankkeen tavoitteena on analysoida yritysten kansainvälisen toimintaympäristön, erityisesti yritysten kotimaan sekä toiminnan kohdemaan välisen kulttuuri, institutionaalisen sekä psyykkisen etäisyyden vaikutusta ulkomaisiin investointeihin liittyviin keskeisiin strategisiin valintoihin: sijainti, omistus- sekä investointimuotopäätöksiin.

11.jpg

Arvon luonti kansainvälisellä kasvulla (VCIG)

Tutkimushanke on Vaasan yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteishanke, missä käsitellään monipuolisesti arvon luontiin yritysten kansainvälisessä kasvussa ulkomaisten yritysostojen ja yhteisyritysten muodossa. Vaasan yliopiston osuudessa keskitytään mm. molempien kasvumuotojen valinnan motiiveihin, toimintoihin liittyvän arvon luonnin mittaamiseen sekä muotojen kontrollin, osapuolten välisen luottamuksen ja toimintaan liittyvien konfliktien ratkaisemisstrategioiden...

14.jpg

Syntymästään globaalit yritykset: Kasvun vaiheet ja selviytyminen projekti (BG Growth & Survival)

Hankkeen tavoitteena on vastata tutkimusongelmaan ”miten innovatiiviset Born Globals (BG) yritykset kasvavat todella globaaleiksi ja myös selviytyvät, ottaen huomioon heidän rajalliset resurssit hyödyntää globaalien markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet ja tarvittava kokonaisvaltainen prosessien johtaminen?”

7.jpg

Globalisoituminen ja markkinointistrategiat projekti (GLOMARK)

Hankkeen tavoitteena on tutkia yritysten globalisoitumista ja niiden markkinointistrategioita. GLOMARK -projekti pohjautuu kolmen yliopiston yhteistyöhön: Vaasan yliopisto, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.