Hankkeet: kategoria "Hyvä hallinto ja perusoikeudet"

Kategoriat:

17.jpg

Lapset ja nuoret yhteiskunnan toimijoina. 2011–2012

Hanke kartoittaa lasten ja nuorten toimijuutta ja tämän ryhmän erityispiirteitä yhteiskunnan jäseninä.

16.jpg

Lasten oikeudet ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa

Hankkeessa tutkitaan erityisesti oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön peruskouluissa sekä oppilaiden hyvinvointiin kiinnittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja oikeusturvaa.

9.jpg

Pohjoismaiden kuntalakien vertailu

Hankkeessa tehdään vertaileva yhteinen analyysi pohjoismaiden kuntalaeista lainvalmistelun tueksi.

6.jpg

SeaGis - ekosystembaserad havsplanering

Hankkeen tavoitteena on koordinoida Merenkurkun merialueiden ekosysteemiperustaista alueellista kokonaissuunnittelua ja luoda alusta tietojen vaihtamiselle ja parantaa kokonaisnäkemystä Merenkurkun merialueista.