Hankkeet: kategoria "Hallintotieteet"

Kategoriat:

thumbnail_lars.jpg

LARS Learning among Regions on Smart Specialisation

LARS project helps to find solutions tackling the fragmentation of regional systems of innovation looking for entrepreneurial discoveries within such topics as bio and circular economy, advanced production methods and technologies for energy efficiency.

11.jpg

Piilokorruption anatomia Suomessa

Hankkeessa pyritään pääsemään korruptoitumattomuuden pinnan alle analysoimaan vaikeammin havaittavia korruption muotoja.

3.jpg

Lapset ja nuoret yhteiskunnan toimijoina. 2011–2012

Hanke kartoittaa lasten ja nuorten toimijuutta ja tämän ryhmän erityispiirteitä yhteiskunnan jäseninä.

4.jpg

Lasten oikeudet ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa

Hankkeessa tutkitaan erityisesti oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön peruskouluissa sekä oppilaiden hyvinvointiin kiinnittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja oikeusturvaa.

18.jpg

Pohjoismaiden kuntalakien vertailu

Hankkeessa tehdään vertaileva yhteinen analyysi pohjoismaiden kuntalaeista lainvalmistelun tueksi.

10.jpg

SeaGis - ekosystembaserad havsplanering

Hankkeen tavoitteena on koordinoida Merenkurkun merialueiden ekosysteemiperustaista alueellista kokonaissuunnittelua ja luoda alusta tietojen vaihtamiselle ja parantaa kokonaisnäkemystä Merenkurkun merialueista.

4.jpg

Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö julkisella sektorilla

Hankkeen teemoja ovat olleet uusi julkisjohtaminen ja julkisen hallinnon reformit, johtajuus ja henkilöstöjohtaminen sekä hyvä hallinto ja eettinen johtaminen.

7.jpg

Organisaatioarvot ja johtaminen

Organisaatioarvot ja niiden soveltaminen ovat johtamisen ja esimiestyön keskiössä.