Hankkeet: kategoria "Avoin yliopisto"

Kategoriat:

6.jpg

VOOM - Verkko-opiskelun osallistumiskynnyksen madaltaminen -hanke

Hankkeen tavoitteena on parantaa aikuisopiskelijoiden verkko-opiskeluvalmiuksia erityisesti Seinäjoen yliopistokeskuksessa tapahtuvan aikuiskoulutuksen opiskelijoille suunnatun verkko-opiskelun ohjeistuksen avulla.

22.jpg

Sulake-hanke

Sulake-hanke on 1.1.2013-30.6.2014 toteutettava Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteishanke, jossa tavoitteena on alueen aikuisväestön koulutustason nostaminen ja samalla yritysten osaamistason parantaminen.

3.jpg

Johtamisen avoin verkkoyliopisto

Johtamisen avoin verkkoyliopisto aloitti opetuksen syksyllä 2013. Tarkoituksena on myöhemmässä vaiheessa tarjota johtamisen pääaineen opinnot kandidaatintutkintoon asti verkossa.

18.jpg

JÄRKI-hanke

JÄRKI-hanke on Vaasan yliopiston avoimen yliopiston hanke, joka järjestää kauppatieteellisen tiedekunnan opintoja Järviseudun ja Kauhavan alueella.

14.jpg

SYLVIA-hanke

Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivien yliopistojen yhteistyöhanke,jonka tuloksena on kehitetty SYLVIA-verkkopalvelu.

5.jpg

Open Gate

Hankkeen tavoitteena oli syventää erilaisten eurooppalaisten kulttuurien keskenäistä ymmärrystä atk- ja englannin kielen taitojen kehittymisen tuomien mahdollisuuksien kautta.

6.jpg

ALKU-hanke

(Avoimen yliopiston liiketaloustieteellinen koulutus Kuusiokunnissa -hanke)

8.jpg

Osaajaverkosto-hanke

Tavoitteena on ohjausta kehittämällä tukea ja kannustaa opintojensa loppusuoralla olevia opiskelijoita saamaan tutkintonsa valmiiksi.