Hankkeet: kategoria "Älykkäät sähköjärjestelmät"

Kategoriat:

18.jpg

FUSE

FUSE projektissa (Future Smart Energy) tutkitaan ja kehitetään kehittyneitä tekoälyyn ja hierarkkiseen tietoliikennearkkitehtuuriin perustuvia menetelmiä liittyen älykkäiden sähköverkkojen käyttöön ja valvontaan.

9.jpg

SG Platform - Uusien teknologioiden hyödyntäminen sähköverkkojen suojauksessa ja ohjauksessa

Hankkeen päätavoitteena on valmistella T&K-hankekokonaisuus, joka kehittää uusia ratkaisuja sähköverkkojen luotettavuuden, joustavuuden ja taloudellisuuden parantamiseen sekä helpottaa uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä hyödyntämällä energiavarastoja, Big Dataa ja analytiikkaa, IoT:tä ja 5G-tietoliikennettä. Tutkimuksessa kehitetään myös liiketoimintamalleja, koska uudet ratkaisut voivat synnyttää uutta liiketoimintaa tai muuttaa olemassa olevan merkittävän...

10.jpg

SESP

SESP – Smart Energy Systems Research Platform on AIKO-ohjelman hanke, joka liittyy valtion ja Vaasan seudun välisen kasvusopimuksen teemaan digitalisaatio & innovaatioympäristö. Hankkeen päätoteuttaja on Vaasan yliopisto ja sen osatoteuttaja on Svenska handelshögskolanin (Hanken) Vaasan yksikkö.

11.jpg

VINPOWER - Vaasan innovaatioalusta sähköverkkojen tutkimukseen

Hankkeen päätavoite on kehittää Vaasan yliopiston älyverkkotekniikan osaamiseen perustuvaa innovaatioympäristöä. Rinnakkaisessa hankkeessa (Smart Energy Systems Platform - SESP) kehitetään ensisijaisesti fyysistä tutkimusympäristöä, ja tämä hanke täydentää maailmanluokan T&K&I-ympäristön rakentamista syventämällä osaamista älyverkkotekniikan valituilla osa-alueilla. Tämä saadaan aikaan toteuttamalla erilaisiin teknisiin kehityskohteisiin pureutuvia...

22.jpg

FESSMI

FESSMI – Tulevaisuuden energiavarastoratkaisuja meriteollisuuden sähköjärjestelmiin (Future energy storage solutions in marine installations) – on yksi INKA innovatiiviset kaupungit -ohjelman hankkeista, joka saa rahoituksensa Euroopan Unionin rakennerahastosta (EAKR).

10.jpg

Protect-DG

Protect-DG – Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa –projekti on yksi INKA innovatiiviset kaupungit -ohjelman hankkeista, joka saa rahoituksensa Euroopan Unionin rakennerahastosta (EAKR).

21.jpg

TehoFPGA

TehoFPGA -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään FPGA (Field Programmable Gate Array) -piirien ohjelmointia.

24.jpg

EVELINA

EVELINA (2011–2015) - Valtakunnallinen sähköautojen testiympäristö on osa TEKES:n EVE - Electric Vehicle Systems -ohjelmaa.