Biomassa-atlas

Julkaistu 15.08.2014.

BMA.png

Uudenlainen Biomassa-atlas-verkkopalvelu kokoaa eri biomassoja koskevan paikkatiedon yhteen käyttöliittymään avoimesti kaikkien käytettäväksi.

Uudenlainen Biomassa-atlas-verkkopalvelu kokoaa eri biomassoja koskevan paikkatiedon yhteen käyttöliittymään avoimesti kaikkien käytettäväksi. Luonnonvarakeskuksessa (Luke) valmisteilla oleva verkkopalvelu valmistuu kevään 2017 kuluessa.

Biomassa-atlaksen lähtötietoja löytyy useasta eri tietokannasta.  Verkkopalvelussa on saatavilla tiedot Suomen metsä-, jäte-, lanta- ja peltobiomassoista.

Käyttäjä voi itse laskea kartalta rajaamaltaan alueelta erilaisten biomassojen määriä ja sijaintia sekä tarkastella biomassojen käyttömahdollisuuksia ja -rajoituksia yhdistelemällä eri aineistoja. Tietoa voidaan käyttää niin yksittäisten investointien, raaka-ainehankintojen ja uusien laitosten suunnitteluun kuin laajemminkin esimerkiksi energiapolitiikan linjaamiseen.

Biomassa-atlasta on rakennettu pitkälti tiedon käyttäjien toiveiden mukaan.  Käyttäjäkunnan tarpeita selvitettiin laajan kyselytutkimuksen avulla vuonna 2014 ennen palvelun rakentamista, ja nyt ennen verkkopalvelun laajempaa käyttöönottoa sitä  testataan yhdessä käyttäjien kanssa helmi-maaliskuussa 2017.

Biomassaan liittyvä tieto koskee useita tärkeitä toimialoja, kuten esimerkiksi energiasektoria, ruoan tuotantoa, biomateriaalien jalostamista tuotteiksi sekä hiilen ja ravinteiden laskentaa.  Biomassa-atlas edistää omalta osaltaan uusiutuvien resurssien käyttöä, jalostusta ja analysointia.

Vaasan yliopiston Levón-instituutti on osallistunut Biomassa-atlaksen tekniseen suunnitteluun ja toteutukseen IT-asiantuntijan roolissa. Päävastuuna käyttöliittymäsuunnittelu, alustavat käyttötestaukset sekä  IT-konsultointi.

Takaisin

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 27.04.2017 - Verkkotoimitus
Login