Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta

Julkaistu 05.11.2018.

Hankkeen tavoitteena on selvittää pilottikunnissa; Sallassa, Posiolla ja Sodankylässä – uusia tapoja toimia, jotta biokaasulaitosinvestoinnista tulisi alkuvaiheessa taloudellisesti kestävä. Hankkeessa pyritään saamaan alueelle biokaasun tuotantoa, jakelua ja käyttöä etenkin liikenteen polttoaineena. Hankkeen toteutuksesta vastaa Vaasan yliopisto, Sodankylän kunta ja ProAgria Lappi. Hankkeen kokonaisbudjetti on 206.671€, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoittama osuus on 165.337€.

Hankkeen kesto on 1.10.2018 – 30.4.2021

Lataa hankejuliste.

Yhteyshenkilö: Ari Haapanen

Biokaasun tuotanto logot.jpg

Takaisin

Päivitetty 16.06.2020 - Verkkotoimitus
Login