Advisory Board – ulkopuolista näkemystä organisaation tueksi

Julkaistu 14.05.2013.

Advisory Board tarjoaa yritykselle ulkopuolista näkemystä ja apua sen itse valitsemiin asiakokonaisuuksiin. Advisory Board toiminta on yrityslähtöistä ja osallistuttavaa kehittämistoimintaa. Tuloksia saadaan aikaan nopeasti ja ne ovat heti käytettävissä!

Advisory Board-prosessi toteutetaan kolmen vaiheen avulla:

1. Kasvuanalyysi

Yritykselle toteutetaan kasvuanalyysi, jossa käydään läpi nykytila ja tulevaisuuden näkymät niin taloudellisten kuin muiden indikaattoreiden avulla. Tarkoituksena on, että yrityksen kanssa käydään läpi tulevaisuuden potentiaaliset kasvukohteet ja mitä panostuksia kasvukohteet vaativat. Yritykselle jää itselleen käyttöön kasvuanalyysi, joka toimii tulevaisuuden tavoitteiden seurannassa.

2. Aihekokonaisuuksien ja asiantuntijoiden valinta

Seuraavassa vaiheessa valitaan yhdessä Advisory Board-tilaisuuksiin asiankokonaisuudet, jotka voivat sisältää esimerkiksi tuotekehitykseen tai markkinointiin liittyviä aiheita. Jokaiseen aihekokonaisuuteen valitaan yrityksen kanssa yhdessä aiheeseen perehtyneet asiantuntijat, jotka tuovat ulkopuolista näkemystä ja osaamista yrityksen käyttöön.

3. Advisory Board tilaisuudet

Tämän jälkeen toteutetaan itse Advisory Board-tilaisuudet. Tilaisuuksiin osallistuu yrityksen edustajat, ulkopuoliset asiantuntijat ja Levón-instituutin asiantuntijat. Tilaisuuksissa käsitellään valittua aihetta ja mietitään toimenpiteitä. Yritys valitsee tilaisuuden lopuksi toteutettavat toimenpiteet ja vastuuhenkilöt asioiden eteenpäin viemiseksi

Advisory Boardin kesto ja laajuus suunnitellaan osallistuvan organisaation mukaan.

Takaisin

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 07.04.2017 - Verkkotoimitus
Login