Hankkeet

Kategoriat:

14.jpg

Nordic Nature Health Hub

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat, ja niitä paremmin hyödyntämällä saadaan uutta liiketoimintaa eri alueille. Luonnon- ja kulttuuriympäristöjen saavutettavuutta tulee parantaa nykyistä laajemmalle käyttäjäkunnalle. Hankkeen tavoitteena on tuottaa luontoyrittäjille tutkittua tietoa ja uusia työkaluja, kuten sovelluksia, koulutusta ja käsikirjoja kestävän ja houkuttelevan luonto-, terveys- ja hyvinvointiyrittämisen tueksi.

22.jpg

SG Platform - Uusien teknologioiden hyödyntäminen sähköverkkojen suojauksessa ja ohjauksessa

Hankkeen päätavoitteena on valmistella T&K-hankekokonaisuus, joka kehittää uusia ratkaisuja sähköverkkojen luotettavuuden, joustavuuden ja taloudellisuuden parantamiseen sekä helpottaa uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä hyödyntämällä energiavarastoja, Big Dataa ja analytiikkaa, IoT:tä ja 5G-tietoliikennettä. Tutkimuksessa kehitetään myös liiketoimintamalleja, koska uudet ratkaisut voivat synnyttää uutta liiketoimintaa tai muuttaa olemassa olevan merkittävän...

8.jpg

GLOBALINTO

GLOBALINTO will provide new measures of intangible assets at the firm level, filling an important gap in measurement which has restricted statistical production, micro-based analysis and evidence-based policymaking.

16.jpg

Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta

Hankkeen tavoitteena on selvittää pilottikunnissa; Sallassa, Posiolla ja Sodankylässä – uusia tapoja toimia, jotta biokaasulaitosinvestoinnista tulisi alkuvaiheessa taloudellisesti kestävä. Hankkeessa pyritään saamaan alueelle biokaasun tuotantoa, jakelua ja käyttöä etenkin liikenteen polttoaineena. Hankkeen toteutuksesta vastaa Vaasan yliopisto, Sodankylän kunta ja ProAgria Lappi.

19.jpg

Cornerstones for VEBIC Innovation Platform

Cornerstones for VEBIC Innovation Platform (VIP)’-hanke keskittyy nimensä mukaisesti VEBICin uuden, avoimen innovaatioalustan perustan luomiseen. Innovaatioalusta on suunniteltu rakentuvaksi neljän peruspilarin (cornerstones) varaan. Näitä tukijalkoja ovat 1) kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö (knowledge dimension of innovation platform), 2) strateginen yhteistyö pk-yritysverkostojen kanssa (commercial dimension of innovation platform), 3) laaja- alainen...

thumbnail_noice2.png

noICE

noICE on Botnia-Atlantica-ohjelman rahoitettama hanke, jonka tarkoituksena on muodostaa Pohjoismainen osaamiskeskus ilmakehässä tapahtuvien jäätymisilmiöiden aiheuttaman jään kertymisen vaikutuksista rakenteisiin, erityisesti Botnia-Atlantica alueella.

6.jpg

SESP

SESP – Smart Energy Systems Research Platform on AIKO-ohjelman hanke, joka liittyy valtion ja Vaasan seudun välisen kasvusopimuksen teemaan digitalisaatio & innovaatioympäristö. Hankkeen päätoteuttaja on Vaasan yliopisto ja sen osatoteuttaja on Svenska handelshögskolanin (Hanken) Vaasan yksikkö.