Hankkeet

Kategoriat:

9.jpg

KiertoDigi - Pienet kierrot hallintaan digitalisaatiolla

Kiertodigi - Pienet kierrot hallintaan digitalisaatiolla -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia konsepteja pienten kiertojen hallintaan digitalisaation avulla.

thumbnail_yritykset_kasvuun_logo_h-tif.jpg

Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun

Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun -hankkeessa parannetaan suomalaisten pienten elintarvikeyritysten osaamista brändättyjen, korkean lisäarvon tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

21.jpg

Robust and Efficient Perception for Autonomous Things (REPEAT)

Tekoälytutkimuksen yksi keskeisistä tavoitteista on kehittää laitteita jotka kykenevät havainnoimaan ja liikkumaan monimutkaisissa ympäristöissä. Tyypillisiä sovelluksia ovat itseajavat ajoneuvot, palvelu- ja tehdasrobotit, droonit ja lisätyn todellisuuden laitteet. Tässä hankkeessa kehitetään tietokonenäön menetelmiä odometriaan, samanaikaiseen paikannukseen ja kartoitukseen (SLAM), kuvapohjaiseen paikannukseen, 3D mallinnukseen, sekä kohteiden paikantamiseen ja...

thumbnail_yhteinen_ymmarryslogo_vaaka-02.jpg

Ilmassa ristivetoa – löytyykö yhteinen ymmärrys

Tutkimus kansalaisten ja vaikuttajien ilmastonmuutosta koskevista käsityksistä.

8.jpg

FLEXIMAR, Novel marketplace for energy flexibility

Tutkimushankkeen tavoitteena on mahdollistaa teholtaan pienempien, hajautettujen ja joustavien energiaresurssien eli joustoresurssien laajamittainen hyödyntäminen tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmissä.

thumbnail_satelite.jpg

KvarkenSpaceEco

Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Novia, Uumajan yliopisto ja Luulajan teknillinen yliopisto sekä kuusi muuta korkeakoulua ja instituuttia Suomesta ja Ruotsista aikovat toteuttaa yhdessä Kvarken Space Centerin eli Merenkurkun avaruuskeskuksen.

thumbnail_mari-k--niemi-039-weba.jpg

Mediamaiseman levottomuus. Miten uudet teknologiat vaikuttavat journalismin yleisösuhteeseen ja liiketoimintamalleihin

Digitalisaatio ja uudet teknologiat mullistavat mediamaisemaa: journalismin tuottajien ja kuluttajien roolit hämärtyvät, ja uusia ansaintamahdollisuuksia avautuu.

thumbnail_digitalisaatioakatemia.jpg

Digitalisaatio-Akatemia: Pilotointi, toiminnan kehittäminen ja valtakunnallisen mallin luominen (DA-PITO)

Suomen kansallisena tavoitteena on olla uuden teknologian ja innovaatioiden kilpailukykyinen kehittäjä, nopea omaksuja ja paras soveltaja. Tämä edellyttää 2020-luvulle tultaessa rajat ylittävää, joustavaa ja uusia muotoja hakevaa yhteistyötä esimerkiksi korkeakoulujen ja yrityselämän välillä. Lisäksi meillä on oltava kykyä vahvistaa ja tuottaa osaamista nopeatempoisesti, taitoa sitouttaa osaajia ja valmiutta tukea alueellisia, monenkeskisiä ja kaikkia hyödyttäviä...