Hankkeet

Kategoriat:

thumbnail_yhteinen_ymmarryslogo_vaaka-02.jpg

Ilmassa ristivetoa – löytyykö yhteinen ymmärrys

Tutkimus kansalaisten ja vaikuttajien ilmastonmuutosta koskevista käsityksistä.

23.jpg

FLEXIMAR, Novel marketplace for energy flexibility

Tutkimushankkeen tavoitteena on mahdollistaa teholtaan pienempien, hajautettujen ja joustavien energiaresurssien eli joustoresurssien laajamittainen hyödyntäminen tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmissä.

thumbnail_satelite.jpg

KvarkenSpaceEco

Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Novia, Uumajan yliopisto ja Luulajan teknillinen yliopisto sekä kuusi muuta korkeakoulua ja instituuttia Suomesta ja Ruotsista aikovat toteuttaa yhdessä Kvarken Space Centerin eli Merenkurkun avaruuskeskuksen.

thumbnail_mari-k--niemi-039-weba.jpg

Mediamaiseman levottomuus. Miten uudet teknologiat vaikuttavat journalismin yleisösuhteeseen ja liiketoimintamalleihin

Digitalisaatio ja uudet teknologiat mullistavat mediamaisemaa: journalismin tuottajien ja kuluttajien roolit hämärtyvät, ja uusia ansaintamahdollisuuksia avautuu.

thumbnail_digitalisaatioakatemia.jpg

Digitalisaatio-Akatemia: Pilotointi, toiminnan kehittäminen ja valtakunnallisen mallin luominen (DA-PITO)

Suomen kansallisena tavoitteena on olla uuden teknologian ja innovaatioiden kilpailukykyinen kehittäjä, nopea omaksuja ja paras soveltaja. Tämä edellyttää 2020-luvulle tultaessa rajat ylittävää, joustavaa ja uusia muotoja hakevaa yhteistyötä esimerkiksi korkeakoulujen ja yrityselämän välillä. Lisäksi meillä on oltava kykyä vahvistaa ja tuottaa osaamista nopeatempoisesti, taitoa sitouttaa osaajia ja valmiutta tukea alueellisia, monenkeskisiä ja kaikkia hyödyttäviä...

1.jpg

Capacity-building for Sino-Finnish Research Centre for Science, Technology and Innovation

Vaasan yliopisto ja Kiinan Tiedeakatemian Strategian ja Kehityksen Instituutti (Chinese Academy of Science – Institute of Strategy and Development) perustivat Suomi-Kiina TTI-keskuksen elokuussa 2017.

4.jpg

Projektipäällikkö projektin ”toimitusjohtajana” -koulutusohjelma

Yrityksissä tehdään asiakastarpeisiin sekä kotimaanmarkkinoille että vientiin vaativia ja monimutkaisia projekteja. Projekteissa on monia eri alojen asiantuntijaorganisaatioita, alihankintaverkostoja ja kansainvälisiä etätiimejä jolloin projektipäälliköiden rooli kokonaisuuden hallinnoinnissa kasvaa. Tämän koulutusohjelman tavoitteena on antaa projektipäälliköille johtamiseen liittyviä kompetenssia ja malleja sekä esimerkkejä teollisuuden projektien tehokkaaseen...

13.jpg

Kansainvälisten investointien purkaminen ja uudelleen sijoittaminen: Vaikutus yrityksen arvoon

Suomen Akatemian rahoittaman projektin tarkoituksena on luoda ymmärrystä monikansallisten yritysten investointien purku- ja muuttostrategioista ja niiden vaikutuksesta yritysten arvoon. Tieteellisessä ymmärryksessä purku- ja muuttostrategioiden syistä, esteistä, päätöksentekoprosesseista ja arvopotentiaalista on yhä suuria tutkimusaukkoja, ja tutkimus edistää teoriaa integroimalla strategisen johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan ja rahoituksen kirjallisuutta. Tutkimus...

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi