Hankkeet

Kategoriat:

15.jpg

All4R&D – Promoting academia-industry alliances for R&D through collaboration and open innovation platform

The aim of the All4R&D project is to accelerate research, innovation, knowledge and technology transfer with our partners in Bosnia and Herzegovina and Armenia.

thumbnail_avangard_logo.jpg

AVANGARD – Advanced manufacturing solutions tightly aligned with business needs

This project targets urban mobility, where we are entering an era of rapid transformation and disruption which are also challenging traditional paradigms on manufacturing and business models characterized by an unprecedented speed, scale and scope of technological change. The project will prepare the environment for novel forms of collaborative distributed manufacturing amongst different EU regions. Innovative value chains will be pursued to overcome the scale (giga) and speed being established...

thumbnail_helo1.jpg

DigitalTwin

DigitalTwin refers to using a digital copy of the physical system, such as machinery, factory, control system, supply chain to conduct real-time experimentation and performance improvement. DigitalTwin project applies simulation software technologies to build virtual environments for industry.

24.jpg

Silent Engine - Silent Solutions for Clean and Efficient Power Generation

Vaasan yliopisto on valmistelemassa tutkimus- ja innovointihanketta ”Silent Engine”, jossa pyritään vähentämään esimerkiksi laivojen, työkoneiden ja hajautetun energiantuotannon aiheuttamaa melua, värähtelyjä ja tärinää - tehokkuudesta ja vähäpäästöisyydestä tinkimättä.

23.jpg

CleanShip - Sustainable Business through Clean Ship Technologies

Vaasan yliopiston johdolla on rakentumassa merkittävä tutkimuskonsortio, joka innovoi yhdessä tiekarttaa kohti vähäpäästöistä merenkulkua ja vähäpäästöisesti toimivia työkoneita. Konsortion tavoitteena on lisäksi kehittää polttoainejoustavia teknologioita ja arvioida niiden vaikutuksia toimialojen koko arvoketjuun.

16.jpg

Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (OHJAUS2020)

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa ja käydään näkemyksellistä ja avointa vuoropuhelua tukemaan suomalaista ohjauspoliittista keskustelua. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, millaisia peruspiirteitä liittyy ohjaukseen eri sektoreilla ja erilaisissa politiikkatavoitteissa ja miten ylikansallinen sääntelyjärjestelmä siihen vaikuttaa.

13.jpg

Biokaasun hyödyntämismahdollisuudet Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä biokaasuliiketoiminnan ja biokaasun käytön lisäämiselle Pohjanmaalla teknistaloudellisten selvitysten, mittausten ja yhteisten toimintamallien luomisen kautta.

thumbnail_lakikirjat.JPG

Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä

Virkavastuu on tärkeä julkisen vallan käyttöön sekä hallinnon lainalaisuuteen liittyvä kontrollikeino, ja sen perimmäisenä tarkoituksen on vahvistaa kansalaisten luottamusta julkishallintoon. Julkishallinnossa on kuitenkin tapahtunut merkittäviä muutoksia, joilla on vaikutusta virkavastuun laajuuteen ja kohdentumiseen ja tätä kautta mahdollisesti myös kansalaisten luottamukseen ja virkamiesten oikeusturvaan.