Hankkeet

Kategoriat:

thumbnail_mari-k--niemi-039-weba.jpg

Mediamaiseman levottomuus. Miten uudet teknologiat vaikuttavat journalismin yleisösuhteeseen ja liiketoimintamalleihin

Digitalisaatio ja uudet teknologiat mullistavat mediamaisemaa: journalismin tuottajien ja kuluttajien roolit hämärtyvät, ja uusia ansaintamahdollisuuksia avautuu.

thumbnail_digitalisaatioakatemia.jpg

Digitalisaatio-Akatemia: Pilotointi, toiminnan kehittäminen ja valtakunnallisen mallin luominen (DA-PITO)

Suomen kansallisena tavoitteena on olla uuden teknologian ja innovaatioiden kilpailukykyinen kehittäjä, nopea omaksuja ja paras soveltaja. Tämä edellyttää 2020-luvulle tultaessa rajat ylittävää, joustavaa ja uusia muotoja hakevaa yhteistyötä esimerkiksi korkeakoulujen ja yrityselämän välillä. Lisäksi meillä on oltava kykyä vahvistaa ja tuottaa osaamista nopeatempoisesti, taitoa sitouttaa osaajia ja valmiutta tukea alueellisia, monenkeskisiä ja kaikkia hyödyttäviä...

13.jpg

Capacity-building for Sino-Finnish Research Centre for Science, Technology and Innovation

Vaasan yliopisto ja Kiinan Tiedeakatemian Strategian ja Kehityksen Instituutti (Chinese Academy of Science – Institute of Strategy and Development) perustivat Suomi-Kiina TTI-keskuksen elokuussa 2017.

10.jpg

Projektipäällikkö projektin ”toimitusjohtajana” -koulutusohjelma

Yrityksissä tehdään asiakastarpeisiin sekä kotimaanmarkkinoille että vientiin vaativia ja monimutkaisia projekteja. Projekteissa on monia eri alojen asiantuntijaorganisaatioita, alihankintaverkostoja ja kansainvälisiä etätiimejä jolloin projektipäälliköiden rooli kokonaisuuden hallinnoinnissa kasvaa. Tämän koulutusohjelman tavoitteena on antaa projektipäälliköille johtamiseen liittyviä kompetenssia ja malleja sekä esimerkkejä teollisuuden projektien tehokkaaseen...

17.jpg

Kansainvälisten investointien purkaminen ja uudelleen sijoittaminen: Vaikutus yrityksen arvoon

Suomen Akatemian rahoittaman projektin tarkoituksena on luoda ymmärrystä monikansallisten yritysten investointien purku- ja muuttostrategioista ja niiden vaikutuksesta yritysten arvoon. Tieteellisessä ymmärryksessä purku- ja muuttostrategioiden syistä, esteistä, päätöksentekoprosesseista ja arvopotentiaalista on yhä suuria tutkimusaukkoja, ja tutkimus edistää teoriaa integroimalla strategisen johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan ja rahoituksen kirjallisuutta. Tutkimus...

12.jpg

Tulevaisuuden energiatehokas tehdas

Tulevaisuuden tehtaan kustannustehokkaista, puhtaista energiaratkaisuista tehdään selvitys, jossa kuvataan erilaisia uusiutuvan energian ratkaisumalleja tehtaalle.

16.jpg

Merisorsa

Hankkeessa halutaan saada lisätietoa ja etsiä syitä merellä Merenkurkun saaristossa pesivien saaristolintujen pesimäkantojen alamäkeen liittyvistä tekijöistä.

thumbnail_lars.jpg

LARS Learning among Regions on Smart Specialisation

LARS project helps to find solutions tackling the fragmentation of regional systems of innovation looking for entrepreneurial discoveries within such topics as bio and circular economy, advanced production methods and technologies for energy efficiency.