Hankkeet

Kategoriat:

3.jpg

CleanShip - Sustainable Business through Clean Ship Technologies

Vaasan yliopiston johdolla on rakentumassa merkittävä tutkimuskonsortio, joka innovoi yhdessä tiekarttaa kohti vähäpäästöistä merenkulkua ja vähäpäästöisesti toimivia työkoneita. Konsortion tavoitteena on lisäksi kehittää polttoainejoustavia teknologioita ja arvioida niiden vaikutuksia toimialojen koko arvoketjuun.

22.jpg

Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (OHJAUS2020)

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa ja käydään näkemyksellistä ja avointa vuoropuhelua tukemaan suomalaista ohjauspoliittista keskustelua. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, millaisia peruspiirteitä liittyy ohjaukseen eri sektoreilla ja erilaisissa politiikkatavoitteissa ja miten ylikansallinen sääntelyjärjestelmä siihen vaikuttaa.

10.jpg

Biokaasun hyödyntämismahdollisuudet Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä biokaasuliiketoiminnan ja biokaasun käytön lisäämiselle Pohjanmaalla teknistaloudellisten selvitysten, mittausten ja yhteisten toimintamallien luomisen kautta.

thumbnail_lakikirjat.JPG

Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä

Virkavastuu on tärkeä julkisen vallan käyttöön sekä hallinnon lainalaisuuteen liittyvä kontrollikeino, ja sen perimmäisenä tarkoituksen on vahvistaa kansalaisten luottamusta julkishallintoon. Julkishallinnossa on kuitenkin tapahtunut merkittäviä muutoksia, joilla on vaikutusta virkavastuun laajuuteen ja kohdentumiseen ja tätä kautta mahdollisesti myös kansalaisten luottamukseen ja virkamiesten oikeusturvaan.

thumbnail_https___intra-digiconsumers-tat-tri-haus_wp-content_uploads_2019_12_kokous_7.jpeg

DigiConsumers

DigiConsumers on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä. Tutkimuksen tavoitteena on käytännön ratkaisujen löytäminen nuorten taloustaitojen, digitaitojen ja vastuullisen kuluttamisen edistämiseen.

thumbnail_fokushanke.jpg

FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen!

Fokus-hankkeessa kehitetään pk-yrityksille työhyvinvoinnin johtamisen sivusto, jonka avulla niissä voidaan parantaa työhyvinvoinnin johtamisen suunnitelmallisuutta, organisointia, arviointia ja tehokkuutta.

21.jpg

Wasteless - Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä

Hankkeen tavoitteena on kehittää suurtalouskeittiöiden ja ruokapalvelukeskusten ruokahävikin seurantaa tehokkaammaksi sekä vaikuttaa hävikin vähenemiseen. Tavoitteena on kehittää syntyvän ruokahävikin hyödyntämistä nykyistä paremmin. Hankkeen tavoitteeksi on asetettu kokonaishävikin määrän vähentäminen 20 prosenttia.

thumbnail_ix3.png

Ix3 – Älykäs kansainvälinen teollisuus

Ix3-hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakoulutuksen tarjontaa ja laatua teollisten mikro- ja pk-yrityksien digitalisaatioon perustuvassa rakennemuutoksessa.