Hankkeet

Kategoriat:

thumbnail_digiinno_logo-002.jpg

InnoDigi-driven inter-organizational network solutions

InnoDigi -hankkeessa tutkitaan, miten pienet ja keskikokoiset yritykset (pk-yritykset) voivat toimia älykkäämmin ja yritteliäämmin innovatiivisen yhteistyön ja kilpailuasetelmallisen yhteistoiminnan (engl. coopetition) lisäämiseksi.

16.jpg

Puhuvat koneet – Elektroninen ihmisääni tunteiden ja itseymmärryksen tulkkina 1960–2020

Puhuvat koneet -hanke tutkii tieteen ja taiteen keinoin ihmisen ja koneen vuorovaikutusta inhimillisen äänen ja puheen näkökulmasta.

thumbnail_bitcoin_project_picture-002.jpg

Yritystoiminnan uudistaminen digitaalisen rahoituksen ja lohkoketjun avulla (orig. Business Renewal using Digital Finance and Blockchain)

Tämän projektin tavoitteena on tuottaa lisätietoa uusista ja innovatiivisista rahoituslähteistä. Uusia digitaalisia rahoitusmarkkinoita hyödyntämällä yrittäjä voi tehdä kolikkoannin (Initial Coin Offering, ICO) rahoittaakseen liiketoimintaansa. Kolikkoanti on julkisen rahoituksen muoto, joka hyväksyy kryptovaluuttaa, kuten Bitcoineja sekä joitakin fiat-valuuttoja, vaihdoksessa kolikoita (tokens) vastaan. Perinteinen rahoitusmuoto on listautumisanti (Initial Public Offering, IPO)....

thumbnail_blockchain_main.png

Conceptualizing Blockchains - Lohkoketjut haltuun

Tämä monitieteinen tutkimusprojekti tarttuu lohkoketjuteknologioiden ja kryptovaluuttojen taustalla vaikuttaviin yhteiskunnallisiin ideoihin ja käsitteisiin. Tutkimme, miten merkityksiä ja arvoja rakennetaan, kuinka niistä puhutaan, ja miten niitä sovelletaan käytäntöön osana joukkoviestintää ja yritysviestintää.

22.jpg

Sulautetut järjestelmät

Sulautetut ja hajautetut automaatiojärjestelmät (SUHA) 1.1.2016–31.12.2020

2.jpg

Selviytymisen mekanismeja: Työllistävät vuorovaikutuskäytänteet palvelu- ja keikkatalouden mobilisoituvissa asiantuntijaprofessioissa

Hanke käsittelee palvelu- ja keikkatalouden mobilisoituvaa asiantuntijatyötä ja sen vuorovaikutuskäytänteitä hybridien taiteilija-kehittäjien työn kautta. Tarkastelun fokuksessa on palvelutuotantoprosessi, jonka puitteissa taiteilija-kehittäjät myyvät asiakasorganisaatioille esimerkiksi työyhteisön hyvinvointiin ja keskinäisiin suhteisiin liittyviä asiantuntijapalveluja.

12.jpg

Pankkien viestintä ja talouspuhe sosiaalisessa mediassa

Tutkimushankkeessa tarkastellaan, kuinka suomalaiset pankit osallistuvat säästämistä, sijoittamista ja talousosaamista koskevaan keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Pankkien viestintää tarkastellaan erityisesti yritysten ja yhteiskunnan välisten suhteiden, yrityskansalaisuuden ja yritysvastuun näkökulmista. Vaasan Aktia-säätiö rahoittaa hankkeen ensimmäistä vaihetta.

12.jpg

Ruokamaa Pohjanmaa – Plattform för Matriket Österbotten

Ruokamaa Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena on luoda aktiivinen yhteistyöverkosto pohjalaisen elintarvikesektorin toimijoiden tarpeisiin. Toimivaa verkostoa tarvitaan, jotta alueen elintarvikeyritykset ja kehitysorganisaatiot voivat yhdessä kehittää elintarvikealan liiketoimintaa ja alueen paikkabrändiä.