Hankkeet

Kategoriat:

14.jpg

Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän käyttö, kokemukset ja vaikutukset Suomessa (MAKOVA)

Hankkeessa tarkastellaan maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän (MVA) käyttöä ja vaikuttavuutta alueellisen suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Hankkeessa otetaan kantaa siihen, mitä tähänastisista MVA:han liittyvistä kokemuksista voidaan oppia, ja millä keinoilla MVA saataisiin yleistymään, jos tähän pyritään.

6.jpg

Toinen reitti yliopistoon (TRY)

Vaasan yliopisto on mukana uudessa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (TRY). Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, kun korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan vuoteen 2020 mennessä.

5.jpg

SolarX - Maximizing PV integration capacity in energy and power systems

Hankkeen tavoitteena on poistaa esteet aurinkoenergian laajamittaiselta käytöltä sähköenergiajärjestelmissä, sekä kehittää keinoja joiden avulla paikallisen aurinkosähkön tuotanto saadaan helpommin integroitua osaksi sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita.

24.jpg

KiertoDigi - Pienet kierrot hallintaan digitalisaatiolla

Kiertodigi - Pienet kierrot hallintaan digitalisaatiolla -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia konsepteja pienten kiertojen hallintaan digitalisaation avulla.

thumbnail_yritykset_kasvuun_logo_h-tif.jpg

Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun

Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun -hankkeessa parannetaan suomalaisten pienten elintarvikeyritysten osaamista brändättyjen, korkean lisäarvon tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

14.jpg

Robust and Efficient Perception for Autonomous Things (REPEAT)

Tekoälytutkimuksen yksi keskeisistä tavoitteista on kehittää laitteita jotka kykenevät havainnoimaan ja liikkumaan monimutkaisissa ympäristöissä. Tyypillisiä sovelluksia ovat itseajavat ajoneuvot, palvelu- ja tehdasrobotit, droonit ja lisätyn todellisuuden laitteet. Tässä hankkeessa kehitetään tietokonenäön menetelmiä odometriaan, samanaikaiseen paikannukseen ja kartoitukseen (SLAM), kuvapohjaiseen paikannukseen, 3D mallinnukseen, sekä kohteiden paikantamiseen ja...

thumbnail_yhteinen_ymmarryslogo_vaaka-02.jpg

Ilmassa ristivetoa – löytyykö yhteinen ymmärrys

Tutkimus kansalaisten ja vaikuttajien ilmastonmuutosta koskevista käsityksistä.

13.jpg

FLEXIMAR, Novel marketplace for energy flexibility

Tutkimushankkeen tavoitteena on mahdollistaa teholtaan pienempien, hajautettujen ja joustavien energiaresurssien eli joustoresurssien laajamittainen hyödyntäminen tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmissä.