Hankkeet

Kategoriat:

18.jpg

Logistiset järjestelmät

EPANET Logistiikan tutkimusprofessuurihanke 1.1.2019–31.12.2023

16.jpg

FUSE

FUSE projektissa (Future Smart Energy) tutkitaan ja kehitetään kehittyneitä tekoälyyn ja hierarkkiseen tietoliikennearkkitehtuuriin perustuvia menetelmiä liittyen älykkäiden sähköverkkojen käyttöön ja valvontaan.

17.jpg

MoveIT – Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030

Hanke luo Vaasan seudulle edellytyksiä kohdata Suomessa parhaillaan meneillään oleva henkilöliikenteen muutos. Liikennepalvelulain ensimmäinen vaihe tuli voimaan 2018. Lakimuutoksien on suunniteltu muuttavan näkemyksen joukkoliikenteestä siten, että käsite korvataan vaiheittain liikennepalveluilla ja matkaketjuilla. Laki ottaa huomioon ihmisten kestävän ja varman paikasta toiseen siirtymisen, taajamien ja harvaan asuttujen alueiden tarpeet sekä digitalisaation tuomien palveluiden...

18.jpg

Nordic NaBS: New Nordic Nature Based Service Models

NaBS-hankkeen päätavoitteena on pohjoisen luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien ja kulttuuriolosuhteisiin soveltuvien liiketoiminta- ja palvelumallien kehittäminen.

2.jpg

BID4E: Business and Innovation Development for Enterprises

Monella valmistavan teollisuuden pk-yrityksellä Botnia-Atlantica-alueella on rajalliset valmiudet, työkalut ja verkostot kansainvälistää liiketoimintaansa. BID4E-hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten välisiä verkostoja mm. järjestämällä työpajoja, joissa suomalaiset ja ruotsalaiset yritykset kohtaavat. Hanke käynnistyi tammikuussa 2019.

3.jpg

Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut

Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut on Etelä-Pohjanmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-rahoitusta saanut Vaasan yliopiston koordinoima hanke.

6.jpg

Nordic Nature Health Hub

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat, ja niitä paremmin hyödyntämällä saadaan uutta liiketoimintaa eri alueille. Luonnon- ja kulttuuriympäristöjen saavutettavuutta tulee parantaa nykyistä laajemmalle käyttäjäkunnalle. Hankkeen tavoitteena on tuottaa luontoyrittäjille tutkittua tietoa ja uusia työkaluja, kuten sovelluksia, koulutusta ja käsikirjoja kestävän ja houkuttelevan luonto-, terveys- ja hyvinvointiyrittämisen tueksi.

3.jpg

SG Platform - Uusien teknologioiden hyödyntäminen sähköverkkojen suojauksessa ja ohjauksessa

Hankkeen päätavoitteena on valmistella T&K-hankekokonaisuus, joka kehittää uusia ratkaisuja sähköverkkojen luotettavuuden, joustavuuden ja taloudellisuuden parantamiseen sekä helpottaa uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä hyödyntämällä energiavarastoja, Big Dataa ja analytiikkaa, IoT:tä ja 5G-tietoliikennettä. Tutkimuksessa kehitetään myös liiketoimintamalleja, koska uudet ratkaisut voivat synnyttää uutta liiketoimintaa tai muuttaa olemassa olevan merkittävän...