Hankkeet

Kategoriat:

thumbnail_blockchain_main.png

Conceptualizing Blockchains - Lohkoketjut haltuun

Tämä monitieteinen tutkimusprojekti tarttuu lohkoketjuteknologioiden ja kryptovaluuttojen taustalla vaikuttaviin yhteiskunnallisiin ideoihin ja käsitteisiin. Tutkimme, miten merkityksiä ja arvoja rakennetaan, kuinka niistä puhutaan, ja miten niitä sovelletaan käytäntöön osana joukkoviestintää ja yritysviestintää.

20.jpg

Sulautetut järjestelmät

Sulautetut ja hajautetut automaatiojärjestelmät (SUHA) 1.1.2016–31.12.2020

5.jpg

Selviytymisen mekanismeja: Työllistävät vuorovaikutuskäytänteet palvelu- ja keikkatalouden mobilisoituvissa asiantuntijaprofessioissa

Hanke käsittelee palvelu- ja keikkatalouden mobilisoituvaa asiantuntijatyötä ja sen vuorovaikutuskäytänteitä hybridien taiteilija-kehittäjien työn kautta. Tarkastelun fokuksessa on palvelutuotantoprosessi, jonka puitteissa taiteilija-kehittäjät myyvät asiakasorganisaatioille esimerkiksi työyhteisön hyvinvointiin ja keskinäisiin suhteisiin liittyviä asiantuntijapalveluja.

6.jpg

Pankkien viestintä ja talouspuhe sosiaalisessa mediassa

Tutkimushankkeessa tarkastellaan, kuinka suomalaiset pankit osallistuvat säästämistä, sijoittamista ja talousosaamista koskevaan keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Pankkien viestintää tarkastellaan erityisesti yritysten ja yhteiskunnan välisten suhteiden, yrityskansalaisuuden ja yritysvastuun näkökulmista. Vaasan Aktia-säätiö rahoittaa hankkeen ensimmäistä vaihetta.

13.jpg

Ruokamaa Pohjanmaa – Plattform för Matriket Österbotten

Ruokamaa Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena on luoda aktiivinen yhteistyöverkosto pohjalaisen elintarvikesektorin toimijoiden tarpeisiin. Toimivaa verkostoa tarvitaan, jotta alueen elintarvikeyritykset ja kehitysorganisaatiot voivat yhdessä kehittää elintarvikealan liiketoimintaa ja alueen paikkabrändiä.

4.jpg

Uuden sukupolven kaukolämpölaitos malli hiilineutraaliin yhdyskuntarakenteeseen - teollinen ekosysteemi energian ja ruuan tuotantoon perustuen paikallisiin raaka-aineisiin sekä kotitalousten ja tuotantolaitosten sivuvirtoihin

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli uuden sukupolven kaukolämpölaitokselle. Malli on suunnattu alueille, joilla on puupohjaista bioylijäämätuotantoa. Mallissa on keskeisenä ajatuksena yhdistää paikallista energian- ja ruuantuotantoa. Tuotantoa lähestytään laajalla kiertotalouden näkökulmalla ja energiatuotannon virtojen ja sivuvirtojen ympärille tunnistetaan ja mallinnetaan energian ja ruuan teollinen ekosysteemi.

21.jpg

Tuorehakekonsepti maatilamittakaavassa

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida tuorehakekonsepti maatilamittakaavaan. Ensiksi tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä ja teknologiaratkaisuilla tuorehakkeen polttoa voidaan soveltaa kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti maatilakokoluokassa. Samalla suunnitellaan toimivia tuorehakekonsepteja.

20.jpg

NoICE – Nordic Icing Center of Expertise

The project NoICE - Nordic Icing Center of Expertise intends to create a permanent competence center, which will focus on minimizing problems related to atmospheric icing in the Botnia-Atlantica region.