Hankkeet

Kategoriat:

thumbnail_lakikirjat.JPG

Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä

Virkavastuu on tärkeä julkisen vallan käyttöön sekä hallinnon lainalaisuuteen liittyvä kontrollikeino, ja sen perimmäisenä tarkoituksen on vahvistaa kansalaisten luottamusta julkishallintoon. Julkishallinnossa on kuitenkin tapahtunut merkittäviä muutoksia, joilla on vaikutusta virkavastuun laajuuteen ja kohdentumiseen ja tätä kautta mahdollisesti myös kansalaisten luottamukseen ja virkamiesten oikeusturvaan.

thumbnail_https___intra-digiconsumers-tat-tri-haus_wp-content_uploads_2019_12_kokous_7.jpeg

DigiConsumers

DigiConsumers on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä. Tutkimuksen tavoitteena on käytännön ratkaisujen löytäminen nuorten taloustaitojen, digitaitojen ja vastuullisen kuluttamisen edistämiseen.

thumbnail_fokushanke.jpg

FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen!

Fokus-hankkeessa kehitetään pk-yrityksille työhyvinvoinnin johtamisen sivusto, jonka avulla niissä voidaan parantaa työhyvinvoinnin johtamisen suunnitelmallisuutta, organisointia, arviointia ja tehokkuutta.

24.jpg

Wasteless - Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä

Hankkeen tavoitteena on kehittää suurtalouskeittiöiden ja ruokapalvelukeskusten ruokahävikin seurantaa tehokkaammaksi sekä vaikuttaa hävikin vähenemiseen. Tavoitteena on kehittää syntyvän ruokahävikin hyödyntämistä nykyistä paremmin. Hankkeen tavoitteeksi on asetettu kokonaishävikin määrän vähentäminen 20 prosenttia.

thumbnail_ix3.png

Ix3 – Älykäs kansainvälinen teollisuus

Ix3-hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakoulutuksen tarjontaa ja laatua teollisten mikro- ja pk-yrityksien digitalisaatioon perustuvassa rakennemuutoksessa.

22.jpg

Compact and efficient deep neural networks for ubiquitous computer vision

Tietokonenäkö on viime aikoina kehittynyt monilla osa-alueillaan suurin harppauksin ns. syvien neuroverkkojen käyttöönoton myötä. Neuroverkkopohjaisten menetelmien laajamittaista käyttöönottoa kuitenkin hidastavat laskennalliset haasteet, joiden takia kyseisten menetelmien siirrettävyys kannettaville ja liikkuville laitteille on ongelmallista.

8.jpg

Perusopetuksen valvonta ja nykytilan kehittämisen haasteet pohjoismaisessa kontekstissa

Hankkeessa analysoidaan suomalaisen perusopetusjärjestelmän valvontaa ja sen kehittämistarpeita, mitkä ovat nykyisen järjestelmän heikkoudet, entä edut?

14.jpg

Hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla – HYBE

Hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilisen ja uusiutuvan energian käyttöä maaseutuyrityksissä. Keskitetystä energiantuotannosta pyritään hajautettuun energiantuotantoon uusilla ja kustannustehokkailla järjestelmillä.