Sijoituspalvelututkinnon valmennuskurssi APV 1 & 2

Julkaistu 21.11.2012.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet suorittaa APV 1 & 2 sijoituspalvelututkintokokeet menestyksellisesti.

Itse tutkinto suoritetaan kirjallisena kokeena. Sijoituspalvelututkinto on arvostettu ja alan yritysten tunnustama tapa osoittaa sijoituspalvelutehtävissä vaadittava tiedollinen osaaminen. Tutkinto on vaatimuksiltaan monipuolinen ja siinä käydään läpi perusteet kaikilta keskeisiltä osaamisalueilta. Kurssin aikana käydään läpi pääomamarkkinoiden rakenteen, toiminnan ja sääntelyn perusteet sekä yritysanalyysin ja arvonmäärityksen perusteet. Tähän kuuluvat esimerkiksi kansantalouden perusteet, rahoitusinstrumentit ja sijoituskohteet, pääomakustannukset, riskin hinnoittelu, sijoitusrahastot ja salkunhoito, yritysanalyysin ja arvonmäärityksen perusteet, sijoituspalveluja koskeva lainsäädäntö ja verotukseen liittyvät asiat sekä myös perhe- ja perintöoikeutta.

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu kaikille sijoituspalveluyrityksissä, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sijoituspalvelujen asiakaspalvelutehtävissä toimiville sekä henkilöille, jotka haluavat saada yleiskuvan arvopaperimarkkinoiden toiminnasta, palveluista ja tuotteista.

Yhteyshenkilö: Mikael Hallbäck

Takaisin

Päivitetty 07.04.2017 - Verkkotoimitus
Login