Tutkimusohjelma

Strateginen liiketoiminnan kehittäminen

Yksi Euroopan johtavista teknologiayrityksiin keskittyvistä strategiatutkimusryhmistä.

Tutkimusryhmämme missio:

Strategisten ongelmien ratkaiseminen
Strategisten kyvykkyyksien kehittäminen
Sekä teorian kehittämiseen että käytännön strategiatyöhön osallistuminen

SBD-kehys.png

Sekä teorian kehittämisessä että käytännön strategiatyön edistämisessä tutkimusryhmä nojaa sekä strategia- että organisaatioteorioihin. Ryhmä tutkii strategioita ja niihin liittyviä prosesseja ja käytänteitä sekä organisaatioiden sisällä että niiden muodostamissa verkostoissa ja arvoketjuissa. Tutkimusryhmä toteuttaa yksityiskohtaista empiiristä tutkimusta, käytännöllisiä yhteistyöprojekteja yritysten ja organisaatioiden kanssa sekä johtajille merkityksellistä opetusta strategisen liiketoiminnan kehittämisen alueella niin maisteriohjelmassa kuin Levon instituutin yritysjohtajille suunnatuissa MBA -ohjelmissa.

Turkimusryhmän työ keskittyy erityisesti seuraavien neljän teeman ymärille:

 • Strateginen muutos
 • Alustat ja ekosysteemit
 • Teollisen palveluliiketoiminnan digitalisaatio
 • Kestävä kehitys

SBD tutkimusohjelma koostuu 3 Professorista, 3 apulaisprofessorista, 3 tutkijatohtorista ja 5 tohtoriopiskelijasta.

Strategisen muutoksen tutkimuksen osalta tutkimus käsittää esimerkiksi seuraavanlaisia teemoja:

 • Strategiset muutosprosessit, organisaatiomuutos
 • Strategiaset käytännöt, strategiatyökalut, ja strategiaprosessit
 • Osallistaminen strategiatyöhön, keskijohdon rooli strategisessa muutoksessa

Alustojen ja ekosysteemien osalta SBD tutkimusohjelman tutkimustoiminta keskittyy seuraaviin teemoihin. :

 • Ekosysteemit ja alustat
 • Toimittajaverkostot ja verkostojen johtaminen
 • Asiakas- ja toimittajasuhteet, CRM, toimittajasuhteiden johtaminen, kumppanuudet

Teollisen palveluliiketoiminnan digitalisaation osalta tutkimustoiminta keskittyy teemoihin kuten:

 • Valmistavan teollisuuden palvelullistuminen, muutos kohti palveluliiketoimintaa,
 • Digitaalinen palveluliiketoiminta valmistavassa teollisuudessa, asioiden internet (IoT)
 • Palveluliikeoitmintamallit, arvonluonti ja arvon kaappaaminen

Kestävän kehityksen osalta tutkimusryhmän toiminta keskittyy teemoihin kuten:

 • Kestävän kehityksen huomioiminen osana liiketoimintamalleja ja strategioita
 • Kiertotalous
 • Kestävät teolliset tuote-palvelujärjestelmät ja prosessit
Päivitetty 05.06.2019 - Verkkotoimitus
Login