panorama_businessman-3213659_640.jpg

Strateginen liiketoiminnan kehittäminen

Johtamisen akateeminen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Tutkimusryhmämme edistää strategian käytäntöjä ja teoriaa pohjautuen strategia- ja organisaatioteorioihin. Tutkimusohjlemamme tutkii strategioita, prosesseja ja käytäntöjä sekä organisaatioissa, verkostoissa että arvojärjestelmissä. Toteutamme monipuolisia empiirisiä tutkimuksia, käytännöllisiä ja yhteistyöhön perustuvia projekteja, sekä opetusta niin Strategic Business Development maisteriohjlemassa, kuin Levon instituutin Executive MBA ohjelmissa.

Nykyisellään, SBD tutkimusohjelma työllistää 3 professoria, 3 apulaisprofessoria  (associate professor), 3 tutkijatohtoria (assistant professor) ja 9 tohtorikoulutettavaa.

SBD tutkimusryhmään kuuluvat tutkijat osallistuvat Strategisen liiketoimintakehittämisen koulutukseen eri asteilla:

  • Strategic Business Development Maisteriohjelma (EPAS akreditoitu maisteriohjelma)
  • Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelma (Johtaminen ja organisaatiot)
  • Kauppatieteiden kandidaattiohjelma (Johtaminen)
  • Executive MBA-ohjelma (Levón Instituutti, Vaasa)

Edistääksemme strategian tutkimuksen teoreettista kehitystä osallistumme aktiivisesti yritysyhteistyöhön ja yhteistyöhön perustuviin tutkimushankkeisiin. Kuluneen 20 vuoden aikana olemme toteuttaneet lukuisia tutkimus- ja liiketoimintakehittämisen projekteja. Yhteistyössä yritysten kanssa keskitymme tyypillisesti strategisen liiketoimintakehittämisen tutkimukseen. Ajoittain järjestämme myös työpajoja, toteutamme strategisia analyysejä, kehitämme asiakas-tarjoaja -suhteita ja autamme yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Useimmiten tämä työ osallistaa henkilöstöä monilta eri organisaatiotasoilta.

Tutkimusohjelmassamme väitöskirjatyötään tekevät tohtorikoulutettavat oppivat tekemään tieteellistä tutkimusta, mutta myös ratkaisemaan vaativia liiketoimintaan liittyviä haasteita. Kaikki professorit, tutkijatohtorit ja tohtorinkoulutettavat työskentelevät yhteistyöyritysten kanssa neuvonantajina, konsultteina ja tutkijoina. Tohtorinkoulutettavamme opiskelevat liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmassa. Lisätietoa tästä koulutusohjelmasta (opinto-opas, hakuohjeet), löydät täältä.

SBD ohjelmaa johtavat professorit Marko Kohtamäki, Annika Tidström ja Jukka Vesalainen.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 24.06.2019 - Verkkotoimitus
Login