panorama_labyrintti.jpg

Julkinen toiminta ja organisaatiot

Julkinen toiminta yhteiskunnan toimivuuden ja kansalaisten hyvinvoinnin kulmakivenä

Julkisen toiminnan ja organisaatioiden tutkimusryhmä kokoaa yhteen aluetieteen, julkisjohtamisen, julkisoikeuden ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen toimeliaan tutkijajoukon. Tieteenalakentässä edustamme kaikki hallintotieteitä.

Perinteisesti julkinen toiminta kattoi sen mitä julkiset organisaatiot (valtion, kuntien ja maakuntien) tekevät yhteiskunnan toimivuuden ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Nyt monet asiat tehdään hyödyntämällä voittoa tavoittelevien ja tavoittelemattomien yksityisten organisaatioiden panosta. Julkiset organisaatiot ovat myös perustaneet yksityiseksi luokiteltavissa olevia organisaatioita monia tehtäviään varten. Samoin monet näennäisesti julkiset organisaatiot ovat tosiasiassa julkisen ja yksityisen piirteitä yhdisteleviä hybridiorganisaatioita.

Julkinen toiminta on edelleen mielekästä ymmärtää toiminnaksi, jossa edistetään poliittisesti päätettyjä tavoitteita, ja ainakin pääsääntöisesti verorahaa käyttämällä. Sillä ei nyt lähtökohtaisesti ole samalla tavalla merkitystä ovatko tavoitteita edistävät ja verorahaa käyttävät organisaatiot yksityisiä vai julkisia. Julkisista tavoitteista ja resursseista johtuen yksityinenkään toiminta ei näissä uudelleenrakentuneissa julkisen toiminnan puitteissa ole normaalia liiketoimintaa tai kansalaistoimintaa. Tarkastelemmekin sen yksityisten organisaatioiden roolia osoituksena monimuotoistuvasta julkisesta toiminnasta. Tarkastelemme sitä myös aina huomioon ottaen sen, että uusien mahdollisuuksien mukana tulee myös uusia haasteita ratkaistavaksi.

Julkisen toiminnan ja organisaatioiden ikikysymysten – kuten politiikka vs. hallinto, julkiset vs. yleiset johtamismallit, johtaminen tieteenä vs. taitona, ammattijohtaminen vs. professiolähtöinen johtaminen, tehokkuus vs. vaikuttavuus, julkiset monopolit vs. markkinaehtoisuus, yksityiskohtainen ohjaus ja sääntely vs. itseohjautuvuus ja -sääntely jne. – ohella tutkimuskohteitamme ovat nimenomaan julkisen toiminnan ajankohtaiset haasteet. Näitä ovat kompleksisuus, pirulliset ongelmat ja tarve demokratian edistämiseen, palvelu- ja hallintojärjestelmien toimivuus, hyvän hallinnon ja perusoikeuksien turvaaminen, toimivien linkkien luominen innovaatiopolitiikan., aluekehittämisen ja älykkään alueellisen erikoistumisen välille sekä moninaiset johtamisen arvoihin ja etiikkaan liittyvät haasteet, joita julkisen toiminnan monimuotoistuminen on entisestään lisännyt.

Vanhat keinot ja mallit eivät riitä ongelmien ratkaisemiseen. Kaivataan uudenlaisia keinoja ja olemassa olevien keinojen uudenlaisia yhdistelmiä. Kaivataan innovatiivista tutkimusta, joka hyödyntää ja tarpeen mukaan kyseenalaistaa hallitsevaa tutkimusperinnettä.

Esa Hyyryläinen
tutkimusryhmän johtaja,
professori, julkisjohtaminen

Päivitetty 06.06.2019 - Verkkotoimitus
Login