Tutkimusalustat

Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC)

Vaasa Energy Business Innovation Centre eli VEBIC on Vaasan yliopiston isännöimä uusi tutkimus- ja innovaatioalusta. Se tuo yhteen tutkimus- ja yritysmaailman osaamisen ja pyrkii vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Energia ja kestävä kehitys ovat yksi Vaasan yliopiston uusista ydinkeskittymisalueista. Avoimena tutkimusinfrastruktuurina VEBICillä on keskeinen rooli uuden strategian toteuttamisessa.

Digital Economy

Digital Economy on uusi avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. Tutkimuskohteita voivat olla esimerkiksi tekoäly, koneoppiminen ja digitalisaation vaikutukset tapoihin työskennellä ja kommunikoida.

Tutkimusalustalla hyödynnetään yliopiston monitieteistä asiantuntemusta sen kaikilla painopistealueilla laajassa yhteistyössä elinkeinoelämän, julkisen sektorin, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Innovation and Entrepreneurship InnoLab

InnoLab on ilmiölähtöisyyteen ja monitieteiseen tutkimukseen perustuva avoin tutkimusalusta, jonka keskeisiä tutkimuskohteita ovat avoimet innovaatiot, käyttäjäinnovaatiot, yrittäjyys sekä julkisen sektorin innovaatiot ja uudistaminen. Lisäksi InnoLab kannustaa soveltamaan kansalaistiedettä, avointa tiedettä ja design-ajattelua. InnoLabin tavoitteena on synnyttää innovatiivista, uutta luovaa tutkimusta ja edistää uusia tapoja tehdä tiedettä. Yhdistäviä tekijöitä näiden kaikkien taustalla ovat osallistaminen, luovuus, madaltuvat hierarkiat ja aktiiviset kansalaiset.

InnoLab panostaa hyvään, dynaamiseen yhteistyöhön ulkoisten kumppaniensa kanssa sekä viestintään, joka on kiinnostavaa ja mukaan kutsuvaa kaikenlaisille yleisöille.

Päivitetty 18.07.2018 - Verkkotoimitus
Login