Tutkimusohjelma

Ohjelma sisältää tutkimusta kolmella alueella: matematiikka, talousmatematiikka ja tilastotieteen matemaattinen ja tilastollinen mallinnus. Ryhmän tutkimus keskittyy jäsenten erikoisosaamisen mukaan seuraaville alueille:

  • operaattori- ja spektraaliteoria
  • algebra ja diskreetti matematiikka
  • stokastinen analyysi ja rahoituksen matemaattinen teoria sekä
  • ekonometria ja sen sovellukset

Ryhmällä on aktiivista yhteistyötä kansallisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkijayhteisöjen kanssa.

Ryhmän strategia ja visio syntyy tavoitteesta keskittyä tutkimusongelmiin, joiden voidaan odottaa tuottavan merkittäviä tuloksia, jotka voidaan julkaista alojensa parhaissa referoiduissa tieteellisissä julkaisuissa.  Merkittävä osa ryhmän julkaisuista on saatu korkean luokituksen julkaisuihin. Vaasan yliopistossa vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksen arvioinnissa yksikkö sai arvion 6/7, joka oli yliopiston korkein.

Päivitetty 24.04.2013 - Verkkotoimitus
Login