panorama_mat-tilasto_bw.jpg

Matemaattinen mallintaminen

Matemaattiset tieteet,
Teknillinen tiedekunta,
Vaasan yliopisto

Matemaattisen mallintamisen tutkimusryhmän kolme kiinnostuksen kohdetta ovat matematiikka, talousmatematiikka sekä tilastotiede. Ryhmä tarkastelee niitä erityisesti matemaattisen ja tilastotieteellisen mallintamisen näkökulmista.

Tutkimusryhmän jäsenet ovat professoreita, post doc tutkijoita sekä tohtorikoulutettavia. Ryhmä on aktiivisessa yhteistyössä monien suomalaisten ja ulkomaalaisten yliopistojen ja muiden tieteellisten organisaatioiden kanssa. Ryhmän jäsenet julkaisevat säännöllisesti konferenssijulkaisuissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä journaaleissa, kuten Journal of Functional Analysis, Review of Financial Studies ja Journal für die Reine und Angewandte Mathematik. Yhteensä julkaisuja on viimeisen viiden vuoden ajalta noin 100.

Tutkimusryhmän vetäjänä toimii professori Seppo Hassi.

Päivitetty 29.08.2013 - Verkkotoimitus
Login