panorama_intangilblecapitalgroup2.jpg

Taloustieteen tutkimusryhmä

Taloustieteen tutkimusryhmän meneillään olevia tutkimusaiheina ovat

  • Osaaminen: innovointi ja aineeton pääoma yrityksissä ja taloudessa
  • Taloudellinen lukutaito ja taloudellinen koulutus
  • Yritystason energia- ja ympäristötaloustieteen kysymykset
  • Pankkitoiminta ja makrotaloudellinen vakaus
  • Rahoitusmarkkinoiden ja reaalimaailman väliset yhteydet ja vuorovaikutussuhteet

Tutkimusryhmässä painotetaan osaamisen merkitystä. Kaikkein tärkeimmät tekijät tuottavuuden kasvuun ovat investoinnit koulutukseen, taloudelliseen lukutaitoon, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja digitalisaatioon, joihin talous- ja ympäristöpolitiikalla voidaan vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti.

Hankkeissa käsitellään muun muassa sellaisia asioita kuin osaamisen karttuminen ja leviäminen ja yhteys kestävälle kasvulle, digitaalisten opetusmenetelmien kehittäminen talousopetuksessa ja niiden vaikutusten arviointi, yritysten tekemät ympäristöinnovaatiot ja Vaasan energiaekosysteemin arviointi osana globaalia arvoketjua.

Tutkimusohjelman hankkeita ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Euroopan Komission Horizon 2020-ohjelma, Euroopan Aluekehitysrahasto, Opetushallitus ja Tekes (nykyinen Business Finland).

Tutkimusryhmän hankkeisiin liittyy voimakkaasti yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Hankkeiden vetäjät osallistuvat ajankohtaisiin keskusteluihin liittyen muun muassa innovaatiopolitiikkaan ja talousopetuksen kehittämiseen.

Taloustieteen tohtorikoulutuksessa hyödynnetään valtakunnallista Kava-verkostoa . Se on osa Vaasan yliopiston liiketoimintaosaamisen tohtorikoulutusohjelmaa.

Tutkimusryhmän vetäjänä toimii professori Hannu Piekkola.

Uudet tutkimushankkeet

Päivitetty 19.05.2020 - Verkkotoimitus
Login