panorama_intangilblecapitalgroup2.jpg

Taloustieteen tutkimusryhmä

Taloustieteen tutkimusryhmä tutkii muun muassa aineetonta pääomaa kansantaloudessa. Tutkimusohjelma kehittää uusia menetelmiä arvioimaan aineettoman pääoman määrää sekä kansallisella että yritystasolla. Se myös arvioi aineettoman pääoman merkitystä yritysten kasvulle ja Euroopan talouksien menestymiselle. Tutkimusohjelma kattaa aineetonta pääomaa koskevan tutkimuksen, joka liittyy taloudellisen kasvun selittämiseen osaamisella, innovaatioilla ja osaamispääomalla.

Tutkimusryhmän tulokset antavat näkemyksiä monessa EU-maassa ajankohtaiseen keskusteluun julkisten varojen kohdentamisesta innovaatiopolitiikkaan ja innovaatioiden edistämiseen. Tutkimusohjelma luo pohjaa kasvua ja työllisyyttä vahvistavien toimintatapojen muotoilemiseen. Kansainvälinen näkökulma tarjoaa päättäjille mahdollisuuksia vertailla erilaisia teollisuuden rakenteita ja aineettoman pääoman hyödyntämistä kasvun edistämisessä.

Tutkimusryhmän koordinaattorina toimii professori Hannu Piekkola.

Uudet tutkimushankkeet

Hannu Piekkola Hannu Piekkola 
Professori
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Taloustiede
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8426
Tervahovi D230 
Päivitetty 25.06.2019 - Verkkotoimitus
Login