panorama_big_map.jpg

Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin strategioiden tutkimusryhmä

Markkinointi,
Kauppatieteellinen tiedekunta,
Vaasan yliopisto

Tutkimusryhmän keskeinen tutkimuskohde on arvon luominen kansainvälisessä liiketoiminnassa keskittyen erityisesti tehokkaaseen päätöksentekoon, innovatiivisiin ja kestäviin strategioihin, sekä johtamiseen monipuolisissa ja alati muuttuvissa ympäristöissä. Päätutkimusalueet ovat:

  • Yritysten kansainvälistyminen ja globalisaatio
  • Suorat ulkomaaninvestoinnit
  • Kansainväliset markkinointistrategiat

Tutkimusalueet tuottavat yhdessä uutta analyyttista tietoa yritysten strategisesta kehityksestä ja suoritustehokkuudesta, jota voidaan mitata tuloksen, johdon arviointien, arvon tai toiminnan pysyvyyden kautta. Tutkimus yhdistää määrällisiä ja laadullisia menetelmiä ja on monitieteistä. Tutkimusryhmä on julkaissut useissa kansainvälisissä tieteellisissä journaaleissa, ja ryhmän jäsenet ovat toimittaneet useita kansainvälisen liiketoiminnan eri osa-alueisiin liittyviä teoksia. Ryhmällä on partnereita kansainvälisissä yliopistoissa ja yrityksissä, ja se tuottaa keskimäärin kaksi tohtorinväitöstä vuodessa. Yksi tärkeimmistä ryhmän järjestämistä tapahtumista on joka toinen vuosi pidettävä Vaasa Conference on International Business, joka toteutetaan viidettätoista kertaa elokuussa 2019.

Etsimme jatkuvasti kansainvälisen liiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista kiinnostuneita lahjakkaita ja motivoituneita henkilöitä sekä tohtoriopiskelijoiksi että partnereiksi. Näiltä sivuilta löytyy enemmän tietoa ryhmämme toiminnasta ja meihin voi ottaa yhteyttä myös suoraan.

Tutkimusryhmän johtaja on professori Jorma Larimo.

Jorma Larimo Jorma Larimo 
Professori, kansainvälinen markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Kansainvälinen liiketoiminta
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8464
Tervahovi B313 
Päivitetty 13.06.2019 - Verkkotoimitus
Login