panorama_ict_oikeus.jpg

Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä

Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä tuottaa monitieteistä tutkimusta, jossa kauppa- ja oikeustieteellinen osaaminen yhdistyvät toisiinsa. Tutkimusohjelma painottaa yritysten ilmiökeskeistä oikeustutkimuksen ja liiketoiminnan yhteyttä. Tavoitteena on tarkastella informaation ja sen sääntelyn vaikutuksia yritystoimintaan sekä muuhun taloudelliseen toimintaan erityisesti taloudellisen päätöksenteon näkökulmasta. Tutkimuksella tuotetaan välineitä tehokkaamman liiketoimintaympäristön luomiseksi, riskien hallitsemiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien sekä alan koulutussisältöjen ja -menetelmien kehittämiseksi.

Tutkimusryhmä tekee läheistä yhteistyötä Vaasan yliopiston yksiköiden, muiden vaasalaisten korkeakoulujen sekä suomalaisten yliopistojen kanssa. Tutkimusryhmän kansainvälinen yhteistyö suuntautuu pääasiallisesi muihin Euroopan maihin sekä Yhdysvaltoihin.

Tutkimusohjelmaa johtaa professori Juha Lindgren.

Juha Lindgren Juha Lindgren 
Professori, yritysverotus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8686
Tervahovi D126 
Päivitetty 22.05.2019 - Verkkotoimitus
Login